email: dar-modlitwy@jasnagora.pl | tel. 34 37 77 427

Z Maryją ratuj człowieka

krzyżjg1
JASNOGÓRSKIE DZIEŁO MODLITWY „Z MARYJĄ RATUJ CZŁOWIEKA”
Modlitwa w intencji tych, których zbawienie jest zagrożone
 Imię Jezus oznacza: Bóg zbawia dziś

Jezus Chrystus przyszedł ogłosić zbawienie każdemu człowiekowi. Pragnie, aby każdy z nas chodził w radości, miłości, pokoju. Ogłosił nam Ewangelie – Dobrą Nowinę, że Bóg tak ukochał człowieka, iż posłał swojego Syna, aby Ten oddał za nas życie. Bóg nie chce, abyśmy żyli w przekleństwie śmierci, smutku, beznadziei. Krzyż Jezusa Chrystusa złamał ciemność w naszym życiu i przez zmartwychwstanie stał się dla nas źródłem niegasnącej radości, nadziei i pokoju – bo Jezus Chrystus jest Zwycięzcą, Królem królów i Panem panów. Dlatego, jako chrześcijanie razem z naszą Matką Maryją pragniemy ogłaszać, że Bóg nas zbawił i nieustannie zbawia w mocy swojej miłości. Radością tą chcemy się dzielić z każdym człowiekiem i wypraszać dla każdego łaskę otwarcia na miłość Boga.

Geneza powstania dzieła

ratunekWspólnota Modlitwy „Z Maryją ratuj człowieka” powstała jako odpowiedź na pragnienia Serc Jezusa i Maryi i jest zanurzona w misji Kościoła – aby wszyscy byli zbawieni (por. J 3,16-17). Jezus Chrystus zbawia świat – Jego Imię znaczy Bóg zbawia. Jezus przyjął ciało z Maryi Dziewicy, cierpiał za nasze nieprawości, w Jego ciele grzech został pokonany. On zmartwychwstał, wstąpił do nieba zasiadł po prawicy Boga i został Królem i Panem. Bóg pragnie zbawić wszystkich ludzi. Jako uczniowie Jezusa chcemy mieć te same pragnienia, co On, chcemy pomagać Chrystusowi w Jego misji zbawienia w wymiarze całego świata.

ratunek 3.

Maryja – pierwsza uczennica Jezusa – słuchała i przyjęła jego słowa do końca. Chcemy pomagać Maryi Matce Kościoła przez oddanie się do Jej dyspozycji. Ona jest wzorem Kościoła, którego Jezus jest Głową. W Fatimie Matka Boża prosiła: Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary: O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi. Dzieci fatimskie zobaczyły w wizji piekła dusze grzeszników idących na zatracenie. Usłyszały wówczas od Maryi, że Bóg chce ratować te dusze.

Czym jest Dzieło Modlitwy „Z Maryją ratuj człowieka”?

abyJesteśmy duchową Wspólnotą osób oddanych Maryi, którzy codziennie modlą się o nawrócenie ludzi. Każdy członek Wspólnoty modli się o zbawienie człowieka wybranego przez Boga. Wspólnota chce być obecna we wszystkich sferach życia ludzkiego. Jednak jej członkowie, jeśli są sobie znani, mogą wspólnie odmówić różaniec, uczestniczyć w Eucharystii, czytać Pismo Święte i je rozważać.

Jak długo wstawiać się do Boga?

To zależy od Ciebie, Twojego zaangażowania i natchnienia, jakie otrzymujesz od Boga. Pamiętaj, że Twoja modlitwa jest bardzo potrzebna – wyjednuje wiele łask.

Jaką postawę ducha winien mieć ten, kto się modli?

Michelangelo,_giudizio_universale,_dettagli_32Modląc się o czyjeś nawrócenie, stale musisz pamiętać, że Ty również potrzebujesz nawrócenia. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!” Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten (Łk 18,10-14). Nigdy w swoich myślach czy słowach nie określaj drugiego człowieka „grzesznik”. Nie wiesz, dlaczego zagubił się i wcale nie musi być większym grzesznikiem od Ciebie. Módl się ze świadomością, że tym nieznanym człowiekiem możesz być Ty sam. Nie wiadomo bowiem, przed jakimi próbami staniesz jeszcze w swoim życiu. Nie bądź więc nigdy pewien ani swojej wiary, ani wierności Bogu. Twoja modlitwa będzie aktem miłości miłosiernej, jeśli będziesz żywił głębokie przekonanie, że Ty także zostajesz obdarowany (zob. encyklika Jana Pawła II Dives in Misericordia). Nie ograniczaj swojej troski o nawrócenie tego nieznanego Ci człowieka do odmówienia krótkiej modlitwy. Tego człowieka dał Ci sam Bóg, aby modlitwa przyczyniła się do jego zbawienia. Pamięć o nim musi być obecna w każdej Twojej modlitwie. Gdy kiedyś spotkasz się z nim w niebie, będzie to Twoją radością.

Jeśli zapomnisz lub przerwiesz modlitwę…

Nie zniechęcaj się, gdy któregoś dnia zapomnisz o modlitwie. Gdyby zapominanie powtarzało się zbyt często, przerwij modlitwę na jakiś czas i proś Boga, aby pozwolił Ci zobaczyć przyczynę. Może w Twojej intencji modlitwy zabrakło prawdy o Tobie samym, a może uznałeś, że jesteś lepszy od tego, za którego się modlisz? Po jakimś czasie, ponów modlitwę, prosząc Boga o łaski potrzebne do wytrwania i wierności modlitwie.

Kiedy stajesz się członkiem Wspólnoty?

Od tego dnia, kiedy po raz pierwszy odmówisz codzienną modlitwę Wspólnoty. Przestajesz być żywym członkiem Wspólnoty w dniu, w którym poprzez własną, suwerenną decyzję przestaniesz się modlić. Członkowie Wspólnoty będą się jednak modlić się za Ciebie.

Gdy rozpoczniesz już taką codzienną modlitwę:

Przekazuj informację o tej modlitwie bliskim i znajomym, ale w taki sposób, aby nie czuli się zniewoleni. Decyzję o modlitwie każdy musi podjąć w pełnej wolności ducha.

Dobrowolne ofiary:

W intencji dzieła możesz ofiarować Bogu swoje cierpienia, przeżywane trudności życiowe. Na rozpowszechnianie tej praktyki modlitwy zawierzenia możesz również złożyć dobrowolne ofiary finansowe na konto: Klasztor OO. Paulinów Jasna Góra PL 48 1600 1097 0002 3405 5050 0155 z dopiskiem: Wspólnota modlitwy „Z Maryją ratuj człowieka”

Karta zgłoszenia:

Przyłącz się do wspólnej modlitwy

Jeżeli zrodziło się w Tobie pragnienie codziennej modlitwy za wybranego przez Boga człowieka, którego zbawienie jest zagrożone, możesz wypełnić kartę zgłoszenia, którą znajdziesz na stronie internetowej. Wpisz Twoje dane osobowe oraz datę rozpoczęcia modlitwy i wyślij na adres: ratunek@ratunek.jasnagora.pl Możesz swoje zgłoszenie wysłać również pocztą, podać telefonicznie lub złożyć osobiście. Wysłanie karty zgłoszeniowej nie jest obowiązkowe, nie ma wpływu na wartość Twojej modlitwy. Jest jednak mocnym świadectwem dla innych, którzy również pragną modlić się w tej intencji.

twoja[easy-contactform id=1346]

Eucharystia w Twojej intencjiW intencji wszystkich członków Wspólnoty „Z Maryją ratuj człowieka” odprawiana jest Msza św. w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 15:30 w Kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej.

CODZIENNA MODLITWA CZŁONKÓW DZIEŁA „Z MARYJĄ RATUJ CZŁOWIEKA”

Za siebie:

01 ratunekBoże Ojcze, spraw, abym stał się prawdziwym uczniem Twojego Syna Jezusa Chrystusa, miał to samo pragnienie, co On, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. Dlatego staję przed Tobą i błagam, abyś udzielił mi daru modlitwy o nawrócenie człowieka, którego Ty sam wybrałeś.
Amen.

Za człowieka wybranego przez Boga:

Boże Ojcze, proszę Cię, aby moc płynąca z Krzyża Jezusa Chrystusa, cierpienia i wstawiennictwo Jego Bolesnej Matki oraz wstawiennictwo Wszystkich Świętych, przyniosły nawrócenie człowiekowi, którego powierzyłeś mojej modlitwie.
Ratuj go, Panie! Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…

Za innych członków Wspólnoty i o pomnożenie ich liczby:

Pod Twoją obronę…


IMPRIMATUR
Kuria Metropolitalna w Częstochowie
L.dz.776 Częstochowa 28.X.2004 r.
Bp Jan Wątroba Wikariusz Generalny

Informacie i zapisy

Jasnogórskie Centrum Modlitwy Zawierzenia
ul. Kordeckiego 2, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 377 74 27
e-mail: ratunek@ratunek.jasnagora.pl
www.ratunek.jasnagora.pl

Log In or Create an account