Rekolekcje 2021

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! W imieniu Ojców i braci Paulinów pragnę bardzo serdecznie zaprosić na doroczne rekolekcje Wspólnoty Modlitwy „Z Maryją ratuj człowieka”. Odbędą się one w dniach 15-17.10.…

Świadectwo Ewy

Chciałam podzielić się świadectwem otrzymanych łask od Maryi Jasnogórskiej. Chodzę na piesze pielgrzymki na Jasną Górę od dziecka, po ślubie uczęszczaliśmy na nie wraz z mężem. Naszą intencją był cud potomstwa…

Aplikacja Diament z Korony

Informujemy, że działanie aplikacji Diament z Korony zostaje wstrzymane i myśli maryjne nie będą już do niej przesyłane.

Rekolekcje Dzieła Modlitwy „Z Maryją ratuj człowieka”

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! W imieniu Ojców i braci Paulinów pragnę bardzo serdecznie zaprosić na doroczne rekolekcje Wspólnoty Modlitwy „Z Maryją ratuj człowieka”. Odbędą się one w dniach 16-18.10.2020…

zobacz więcej…

Parafialne Księgi Oddania Matce Bożej


„Mówimy – jeszcze raz rozważ i nie tylko rozważ – odnajdź w tym swoje miejsce. Bo jest w tym Akcie Oddania miejsce dla każdego, miejsce, które musisz wypełnić twoim życiem. Jesteś biskupem – życiem biskupim, jesteś kapłanem – życiem kapłańskim, jesteś ojcem rodziny – życiem rodzicielskim, jesteś matką rodziny… Znajdź swoje miejsce! (…) Akt Milenijny nie jest aktem przeszłościowym, jest skierowany ku przyszłości. Jest jakimś wielkim zarysem wychowania całego narodu, każdego i wszystkich, bo rodzi się z tajemnicy Odkupienia, a Odkupienie jest Odkupieniem każdego i wszystkich. Jest to więc ten Akt, w którym każdy musi odnaleźć swoje miejsce.”

– Kard. Karol Wojtyła, Jasna Góra, 3 maja 1978 r.

W Jasnogórskim Centrum Modlitwy Zawierzenia znajdują się Parafialne Księgi Oddania Matce Bożej, które zawierają wpisy wiernych wraz z ich duszpasterzami oddającymi się w matczyne ręce Maryi. Każda polska parafia posiada swoją Księgę oddania Matce Bożej lub może ją posiadać. Pielgrzymi oddają się Matce Najświętszej poświadczając to swoim wpisem w Księgę Zawierzenia.

HISTORIA PARAFIALNYCH KSIĄG ODDANIA MATCE BOŻEJ

Parafialne Księgi Oddania Matce Bożej znajdują swoje źródło w Wielkiej Nowennie przygotowującej Polskę do 1000-lecia chrztu oraz w Akcie oddania Polski Maryi. Dzięki temu wydarzeniu każdy z nas należy, jako dziecko do Maryi.

Księgi Świętego Niewolnictwa

Podczas dziewięciu lat trwania Wielkiej Nowenny, przygotowującej Naród do obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski, różne grupy oddawały się w niewolę Matce Bożej. Ostatni rok Wielkiej Nowenny, 1965, poświęcony był czci Matki Najświętszej i przebiegał pod hasłem: „Weź w opiekę Naród cały”. Wówczas każda polska parafia oddawała się Matce Najświętszej w niewolę. Delegacje przywoziły swoje Księgi z wpisami wiernych do jasnogórskiego sanktuarium. Owocem tego dzieła jest ponad 10 tysięcy Ksiąg parafialnych, zgromadzonych w Jasnogórskim Centrum Modlitwy Zawierzenia. Najistotniejszą ideą Ksiąg jest oddanie parafii, rodziny i każdego z osobna Matce Bożej, aby uczynić bezpiecznym skarb wiary, który został nam dany w sakramencie chrztu. Typowa Parafialna Księga Oddania Matce Bożej zawiera historię powstania parafii, tekst Aktu oddania parafii w macierzyńską niewolę Matki Kościoła, zobowiązania moralne podjęte przez parafię, oddanie rodzin i oddanie indywidualne. Każda parafia, po złożeniu Księgi, wracała z kopią obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, który wędrował po rodzinach.

Milenijny Akt oddania

W tysiączną rocznicę Chrztu Polski (Sacrum Poloniae Millennium) naród nasz został oddany Maryi Jasnogórskiej. Akt oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi Matki Kościoła za wolność Kościoła Chrystusowego został złożony na Jasnej Górze 3 maja 1966 r. Biskupi polscy wraz z Prymasem Polski, kardynałem Stefanem Wyszyńskim, w duchu odpowiedzialności za cały Kościół Chrystusowy w świecie, pragnęli ubezpieczyć wiarę narodu w macierzyńskich ramionach Matki Kościoła i stać się pomocą dla całej Rodziny ludzkiej.

Papież Paweł VI wyraził aprobatę dokonanego Aktu oddania Polski i przesłał błogosławieństwo w specjalnym Breve skierowanym do Prymasa Polski i Episkopatu polskiego. W papieskim dokumencie czytamy: „Zaprawdę, nie mogliście wspanialej uczcić tysiącznej rocznicy owego dnia, kiedy to Polska przyjęła skarby religii chrześcijańskiej i poddała się pod najsłodsze jarzmo Chrystusa i Jego Matki”. Duplikat Aktu oddania Polski Papież kazał umieścić przy grobie św. Piotra w Bazylice Watykańskiej na znak ściślejszej, nierozerwalnej łączności Polski z Kościołem Chrystusowym i Stolicą Piotrową. Breve Ojca Świętego wraz z milenijnym Aktem oddania Polski znajduje się na ołtarzu Matki Bożej Jasnogórskiej.

Kardynał Karol Wojtyła 3 maja 1978 r. – niedługo przed wyborem na Stolicę Piotrową – jakby w testamencie zostawił nam słowa: „Jeszcze raz rozważ i nie tylko rozważ – odnajdź w tym swoje miejsce. Bo jest w tym Akcie oddania miejsce dla każdego, miejsce, które musisz wypełnić twoim życiem. Jesteś biskupem – życiem biskupim, jesteś kapłanem – życiem kapłańskim, jesteś ojcem rodziny – życiem rodzicielskim, jesteś matką rodziny… Znajdź swoje miejsce! (…) Akt Milenijny nie jest aktem przeszłościowym, jest skierowany ku przyszłości. Jest jakimś wielkim zarysem wychowania całego narodu, każdego i wszystkich, bo rodzi się z tajemnicy Odkupienia, a Odkupienie jest Odkupieniem każdego i wszystkich. Jest to więc ten Akt, w którym każdy musi odnaleźć swoje miejsce.”

PARAFIALNE KSIĘGI ODDANIA MATCE BOŻEJ DZIŚ – REALIZACJA MILENIJNEGO AKTU ODDANIA POLSKI

Pielgrzymi przybywający na Jasną Górę zawierzają swoje życie Maryi – oddają się Jej w macierzyńską niewolę miłości, poświadczając to swoimi wpisami. Jasna Góra jest miejscem naznaczonym zawierzeniem Maryi. Oddajemy się Matce Bożej, ponieważ wierzymy i ufamy, że nasze życie w Jej rękach będzie bezpieczne. Drogi Pielgrzymi, i Ty możesz oddać siebie i swoje życie w ręce Maryi, wpisując się do Parafialnej Księgi Oddania Matce Bożej. Możesz to zrobić osobiście, listownie lub mailowo. Umieścimy Twoje zawierzenie w Księdze Twojej parafii.

Zapraszamy Cię, Drogi Pielgrzymi, abyś zawierzył swoje życie w Matczyne ręce Maryi. W trudnościach życia i chwilach trudnego zmagania – jak mówił Kard. Karol Wojtyła na Jasnej Górze – przychodzimy do Maryi podzielić się odpowiedzialnością za życie swoje i innych. Zbyt trudne jest nasze zmaganie, abyśmy dźwigali życie sami. Dlatego też oddajemy je w ręce Maryi.

Jasna Góra jest miejscem naznaczonym zawierzeniem Maryi. Oddajemy się Jej, ponieważ wierzymy i ufamy Jej, że nasze życie w Jej rękach będzie bezpieczne.

WPISZ SIĘ DO PARAFIALNEJ KSIĘGI ODDANIA MATCE BOŻEJ

Wpisując się do Parafialnej Księgi Oddania Matce Bożej możesz oddać swoje życie Maryi. Możesz to zrobić osobiście, listownie lub mailowo. Umieścimy Twoje zawierzenie w Księdze Twojej Parafii. Jeżeli Twoja parafia jeszcze nie posiada Księgi Oddania – załóżcie ją, prosząc o to Księdza Proboszcza.

Odpowiadając na Twoje zawierzenie, prześlemy Ci dyplom z aktem oddania Matce Najświętszej, który będzie pamiątką i dokumentem Twojego oddania. Zachowaj go jako znak Twojej przynależności do Maryi. Pamiętaj również o rocznicy Twojego zawierzenia. Maryja jest wierna zobowiązaniom, jakie przyjęła względem nas!

Nie można podejmować bardzo ważnych, życiowych decyzji bez odpowiedniego przygotowania. Poniżej znajdziesz dwa wspaniałe teksty, które Ci w tym pomogą.

Sam dzień oddania Matce Bożej niech będzie dla Ciebie wielkim świętem. Możesz wybrać np. jakieś święto maryjne. Podczas Eucharystii, po Komunii św. w skrytości oddaj się Maryi. Zachęcamy również, aby dokonać takiego wpisu do Księgi Oddania Matce Bożej na Jasnej Górze.

Wpisując adres do korespondencji podaj również swoją diecezję i parafię.

  Nowe egzemplarze Parafialnych Ksiąg Oddania Matce Bożej dostępne są w Jasnogórskim Centrum Modlitwy Zawierzenia. 

  SPRAWDŹ CZY TWOJA PARAFIA POSIADA KSIĘGĘ ODDANIA MATCE BOŻEJ

  Jeżeli parafia posiada Księgę Oddania Matce Bożej jej numer wpisany jest w rubryce „Nr Księgi” (pliki w formacie xls).

  partnerzy

  Kontakt

  JASNOGÓRSKIE CENTRUM MODLITWY ZAWIERZENIA


  Klasztor oo. Paulinów Jasna Góra
  ul. o. A. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa

  e-mail: dar-modlitwy@centrumzawierzenia.jasnagora.pl
  ratunek@ratunek.jasnagora.pl
  tel. 34 377-74-27

  nr konta: 48 1600 1097 0002 3405 5050 0155
  BNP Paribas Bank Polska S.A., Oddział I Częstochowa
  Poland SWIFT (BIC): PPAB PLPK