Rekolekcje 2021

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! W imieniu Ojców i braci Paulinów pragnę bardzo serdecznie zaprosić na doroczne rekolekcje Wspólnoty Modlitwy „Z Maryją ratuj człowieka”. Odbędą się one w dniach 15-17.10.…

Świadectwo Ewy

Chciałam podzielić się świadectwem otrzymanych łask od Maryi Jasnogórskiej. Chodzę na piesze pielgrzymki na Jasną Górę od dziecka, po ślubie uczęszczaliśmy na nie wraz z mężem. Naszą intencją był cud potomstwa…

Aplikacja Diament z Korony

Informujemy, że działanie aplikacji Diament z Korony zostaje wstrzymane i myśli maryjne nie będą już do niej przesyłane.

Rekolekcje Dzieła Modlitwy „Z Maryją ratuj człowieka”

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! W imieniu Ojców i braci Paulinów pragnę bardzo serdecznie zaprosić na doroczne rekolekcje Wspólnoty Modlitwy „Z Maryją ratuj człowieka”. Odbędą się one w dniach 16-18.10.2020…

zobacz więcej…

Akt oddania Parafii Matce Kościoła

·modlitwy ·zawierzenie · opublikowano:27 czerwca 2019

W 1965 r. – na drodze Wielkiej Nowenny przed tysięczną rocznicą Chrztu Polski – wszystkie polskie parafie oddawały się Matce Najświętszej. Czynili to duszpasterze, rodziny i wierni indywidualni. Swoje oddanie poświadczali wpisem do Parafialnych Ksiąg Oddania Matce Bożej. Każda parafia modliła się takimi oto słowami:

Bogurodzico Dziewico, Matko Kościoła Chrystusowego i Matko nasza!

My Kapłani i Lud Boży, stajemy dziś przed Tobą, przejęci głęboka troską o Kościół Chrystusowy na całym świecie, a zwłaszcza w Ojczyźnie naszej, na progu nowego Tysiąclecia Wiary i życie Boże w naszych Parafiach i Rodzinach, o nasza wierność Bogu, Krzyżowi i Ewangelii Chrystusowej, pragniemy szczególnym aktem oddać się Tobie całkowicie na własność, to znaczy w macierzyńską niewolę i w Twoje dłonie złożyć wszystko, co mamy najdroższego.

Przed wiekami Sam Ojciec Niebieski ukazał Ciebie Pierwszym Rodzicom jako promień nadziei, Tobie oddał Syna swego Jednorodzonego, który narodził się z Ciebie, aby nas zbawić. A Syn Twój, Najlepsza Matko Boga, Tobie oddał na Krzyżu wszystko, co miał na ziemi najdroższego: dzieci swoje w osobie umiłowanego ucznia Jana i cały Kościół zrodzony z Jego przebitego boku.

Takimi przykładami uświęceni stajemy dziś przed Tobą. Oddajemy się Tobie w niewolę z ciałem i duszą, umysłem, wolą, sercem. Chcemy odtąd wszystko czynić z Tobą, w Tobie i przez Ciebie, ufni, że Ty Sama oddasz nas Twojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowemu, który wyzwoli nas pełnią wolności dzieci Bożych.
Troskliwa Matko Najświętsza!

W Twoją macierzyńską niewolę oddajemy wszystkie rodziny naszej parafii, aby przez Ciebie odrodziły się w Bogu i żyły na wzór Rodziny Nazaretańskiej. Będziemy umacniać w nich królowanie Twego Syna, bronić czci Imienia Bożego, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i tradycji ojczystych.

Królowo Polski! Zwycięska Pani Jasnogórska!
Oddajemy Ci szczególnym aktem młodzież naszej parafii, aby pozostała wierna Tobie i Twojemu Synowi przeniosła nienaruszony skarb wiary w drugie(trzecie) Tysiąclecie Polski Katolickiej. Matko Kościoła Chrystusowego i Matko Nasza, którą Ojciec Święty Paweł VI, na prośbę biskupów polskich ogłosił Matką Kościoła! Oddajemy Tobie w Twą macierzyńską niewolę za wolność Kościoła Powszechnego i Kościoła w Ojczyźnie naszej, w bramach nowego Tysiąclecia, naszą umiłowaną Parafię z jej świątynią, kaplicami, naszymi pasterzami i całym ludem wiernym. Oddajemy Ci kapłanów, którzy tu pracują, wszystkich, którzy tu żyją, krzepią się modlitwą i sakramentami świętymi. Wspieraj nas na drodze do Ojca Niebieskiego i pomagaj do wypełnienia obowiązków zgodnie z nakazami prawa Bożego i łaski stanu.

Odtąd Matko nasza, uważaj nas, naszą Parafię i wszystko, co posiadamy, za własność Twoją, oddaną w więzy Twej słodkiej macierzyńskiej niewoli. Pozostawiamy Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania nami i naszą Parafią, według Twego upodobania dla dobra Kościoła Świętego, ku większej chwale Boga w czasie i w wieczności. Pragniemy aktem tym „zabezpieczyć” w Twych macierzyńskich dłoniach wiarę naszą i chrześcijańskie obyczaje narodu, wypraszając równocześnie wolność Kościoła w Ojczyźnie naszej na całym świecie. Opiekuj się nami, rządź i prowadź do Syna Twego, który nas oddaje Ojcu Niebieskiemu. Zachowaj nas w wierności Krzyżowi Chrystusowemu, Ewangelii, Kościołowi, Ojcu Świętem i naszym pasterzom. Pragniemy czuć się bezpiecznie w Twych macierzyńskich dłoniach. Wierzymy, że kiedyś Ty Sama, na progu nowego życia pokażesz nas Synowi Twojemu jako umiłowaną własność Twoją. Amen.

partnerzy

Kontakt

JASNOGÓRSKIE CENTRUM MODLITWY ZAWIERZENIA


Klasztor oo. Paulinów Jasna Góra
ul. o. A. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa

e-mail: dar-modlitwy@centrumzawierzenia.jasnagora.pl
ratunek@ratunek.jasnagora.pl
tel. 34 377-74-27

nr konta: 48 1600 1097 0002 3405 5050 0155
BNP Paribas Bank Polska S.A., Oddział I Częstochowa
Poland SWIFT (BIC): PPAB PLPK