Rekolekcje 2021

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! W imieniu Ojców i braci Paulinów pragnę bardzo serdecznie zaprosić na doroczne rekolekcje Wspólnoty Modlitwy „Z Maryją ratuj człowieka”. Odbędą się one w dniach 15-17.10.…

Świadectwo Ewy

Chciałam podzielić się świadectwem otrzymanych łask od Maryi Jasnogórskiej. Chodzę na piesze pielgrzymki na Jasną Górę od dziecka, po ślubie uczęszczaliśmy na nie wraz z mężem. Naszą intencją był cud potomstwa…

Aplikacja Diament z Korony

Informujemy, że działanie aplikacji Diament z Korony zostaje wstrzymane i myśli maryjne nie będą już do niej przesyłane.

Rekolekcje Dzieła Modlitwy „Z Maryją ratuj człowieka”

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! W imieniu Ojców i braci Paulinów pragnę bardzo serdecznie zaprosić na doroczne rekolekcje Wspólnoty Modlitwy „Z Maryją ratuj człowieka”. Odbędą się one w dniach 16-18.10.2020…

zobacz więcej…

Św. Augustyn

·artykuły · opublikowano:27 czerwca 2019

Augustyn urodził się 13 listopada 354 roku w Tagaście, w rodzinie ojca poganina i wiernej Chrystusowi matki, Moniki,  która  przez  heroiczną  ufność wyprosiła  u Boga łaskę przyjęcia  chrztu  przez  męża,  który  przez  długi  czas  obojętnie  traktował  chrześcijańską wiarę.  Augustyna  pociągał  świat  i  chęć  robienia  kariery  retora.  Zdobył  wykształcenie  w rodzinnym  mieście,  a  następnie  w  Madurze  i  Kartaginie.  Po  dziesięciu  latach  uczenia retoryki udał się do Rzymu.

Niezadowolony ze swojej pracy wykładowcy retoryki w Rzymie postanowił udać się do  Mediolanu,  bardzo  ważnego  w  tym  czasie  ośrodka  intelektualnego.  Jego  więzi  z manichejczykami  uległy  osłabieniu. Dość  szybko  zorientował  się,  że  nie  odpowiadają  oni na  najważniejsze  pytania,  jakie  zadaje  sobie  człowiek.  Nie  przypuszczał,  że  Pan  Bóg przygotował  dla  niego wielką  niespodziankę i  dar w  osobie wielkiego Ojca Kościoła,  św. Ambrożego, którego wkrótce miał zostać pilnym uczniem.

Zachwycił  go  sposób  przemawiania  Ambrożego,  doskonale  wykształconego  nie tylko  w  mowie,  ale  też  i  w  rzeczach  duchowych.  Spotkał  świętego,  który  promieniał światłem  Chrystusa.  Reszty  dokonał  Duch  Święty.  W  roku  386  przeżył  gruntowne nawrócenie, które przemieniło jego dotychczasowe życie – przyjął chrzest razem ze swoim synem, stając się człowiekiem modlitwy, zakochanym w Chrystusie. Przestał mu smakować dotychczasowy tryb życia, odczuł jego pustkę i gorycz.

Ta wewnętrzna przemiana była też czasem duchowej walki, którą dokładnie opisał w swoim najbardziej znanym dziele „Wyznania”. Napisał je, by oddać chwałę Bogu, oraz by jak  najwięcej  młodych  ludzi  pociągnąć  do  Jezusa  i  Jego  Kościoła.

Mimo  iż  od napisania „Wyznań” upłynęło prawie 1600 lat, nie przestają one fascynować, poruszając do głębi  ludzkie  umysły  i  serca.  Augustyn  ubolewa,  że  zbyt  wiele  czasu  zmarnował  i  zbyt wielu goryczy doświadczył, zanim odkrył Chrystusa:

Późno Cię ukochałem,Piękności dawna i zawsze nowa!
Późno Cię ukochałem! We mnie byłaś, ja zaś byłem na zewnątrz
i na zewnątrz Cię poszukiwałem.Sam pełen brzydoty, biegłem za pięknem, które
stworzyłeś.Byłeś ze mną, ale ja nie byłem z Tobą. Z dala od Ciebie trzymały mnie
stworzenia,które nie istniałyby w ogóle, gdyby nie istniały w Tobie.
Przemówiłeś, zawołałeś i pokonałeś moją głuchotę.
Zajaśniałeś, Twoje światło usunęło moją ślepotę.
Zapachniałeś wokoło, poczułem i chłonę Ciebie. Raz zakosztowałem, a oto łaknę i
pragnę;dotknąłeś, a oto płonę pragnieniem Twojego pokoju.

W 396 roku Augustyn został wybrany biskupem Hippony. Był niestrudzony w trosce o  swoją  owczarnię,  którą  karmił  komentarzami  do  Pisma  Świętego  i  katechezami  o sakramentach  świętych.  Pozostawił  po  sobie  bogatą  spuściznę  teologiczną,  z  której najważniejszy  jest  „Traktat  o  Trójcy  Świętej”,  pisany  prawie  20  lat,  w  którym  zebrał najcenniejszy  dorobek  teologów  ze  Wschodu  i  Zachodu,  dotyczący  centralnej chrześcijańskiej  tajemnicy.

Ważnym  dziełem  Augustyna,   pisanym  już  pod  koniec życia, jest książka „O państwie  Bożym”. Opisał w niej walkę duchową, jaka toczy się w każdej ludzkiej  społeczności.  „Wyznania”  są  świadectwem  indywidualnej  walki  duchowej,  zaś dzieło  „O  państwie  Bożym”  zawiera  wskazówki,  jak  budować  cywilizację  miłości  w wymiarze  społecznym,  odrzucając cywilizację  śmierci zdominowaną  przez ludzki egoizm.

Augustyn zmarł w oblężonej przez Wandalów Hipponie 28 sierpnia 430 roku.

Z księgi Wyznań św. Augustyna, biskupa:

O Prawdo wieczna, Miłości prawdziwa, umiłowana Wieczności! Ty jesteś moim Bogiem. Do Ciebie wzdycham dniem i nocą. Skoro tylko poznałem Cię, uniosłeś mnie, bym zobaczył to, co należy zobaczyć, ale ja nie byłem jeszcze do tego zdolny. Pokonałeś słabość mego wzroku potęgą Twoich promieni, zadrżałem z miłości i lęku. Poznałem, że znajduję się daleko od Ciebie, w krainie obcej, i usłyszałem jakby głos Twój z wysoka: „Jam jest pokarmem mocarzy; wzrastaj, a będziesz Mnie pożywał. I nie ty zamienisz Mnie w siebie na podobieństwo cielesnego pokarmu, ale Ja zamienię cię w siebie.

 Szukałem drogi, dzięki której mógłbym trwać w zjednoczeniu z Tobą, i nie znajdowałem, dopóki nie przylgnąłem do „Pośrednika między Bogiem a ludźmi, Człowieka Jezusa Chrystusa, który jest ponad wszystko, Bóg błogosławiony na wieki”. On zawołał mnie i powiedział: „Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem” oraz złączył z ciałem – ponieważ „Słowo stało się ciałem” – pokarm, którego nie byłem zdolny przyjąć. W ten sposób Twa Mądrość, przez którą wszystko stworzyłeś, stała się dla naszego wieku dziecięctwa stosownym pokarmem.

partnerzy

Kontakt

JASNOGÓRSKIE CENTRUM MODLITWY ZAWIERZENIA


Klasztor oo. Paulinów Jasna Góra
ul. o. A. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa

e-mail: dar-modlitwy@centrumzawierzenia.jasnagora.pl
ratunek@ratunek.jasnagora.pl
tel. 34 377-74-27

nr konta: 48 1600 1097 0002 3405 5050 0155
BNP Paribas Bank Polska S.A., Oddział I Częstochowa
Poland SWIFT (BIC): PPAB PLPK