email: dar-modlitwy@jasnagora.pl | tel. 34 37 77 427

O nas

Czym jest Jasnogórskie Centrum Modlitwy Zawierzenia?

budynekJasnogórskie Centrum Modlitwy Zawierzenia powstało w ośrodku dotychczas zwanym „Księgi Parafialne”, które niosą ze sobą ideę Milenijnego Aktu Oddania Narodu Polskiego Matce Najświętszej. Każda polska parafia posiada tu własną księgę zawierzenia, do której wpisywali się poszczególni parafianie wraz ze swoimi pasterzami. I dziś, każdy przybywający na Jasną Górę pielgrzym może tu przyjść i zawierzyć siebie i swoją rodzinę Matce Najświętszej wpisując się do Parafialnej Księgi Zawierzenia. Centrum Zawierzenia jest również odpowiedzią na przyrzeczenia Jasnogórskich Ślubów Narodu złożonych na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 r. Tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego napisał Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski w czasie swojego uwięzienia w Komańczy. Śluby te zawierają przyrzeczenia troski o łaskę uświęcającą w duszy każdego Polaka (stąd w JCMZ promujemy Dzieło Modlitwy „Z Maryją ratuj człowieka” – modlitwę w intencji tych, o których Bóg wie, że ich zbawienie jest zagrożone), przyrzeczenia, że będziemy stać na straży budzącego się życia (stąd promocja Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego), przyrzeczenia walki z wadami narodowymi (w JCMZ można podjąć przyrzeczenie abstynencji od alkoholu, narkotyków, innych używek, pornografii…). Można również podjąć postanowienie modlitwy w czyjejś intencji, jako duchowy dar dla bliźniego…

Kard. Gerhard Müller, Prefekt Kongregacji Nauki Wiary:

Matka Boża Częstochowska jest znana na całym świecie (…) wie się, że serce Polski jest tutaj, w Częstochowie. (…) Nie możemy tylko postrzegać Częstochowy, Jasnej Góry od strony historycznej, w kontekście przede wszystkim Potopu Szwedzkiego czy w kontekście czterech rozbiorów Polski, tylko musimy też patrzeć w przyszłość, ponieważ przyszłość dla Polski również znajduje się tutaj.
Jasna Góra, 30.05.2015 r.


Log In or Create an account