Rekolekcje 2021

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! W imieniu Ojców i braci Paulinów pragnę bardzo serdecznie zaprosić na doroczne rekolekcje Wspólnoty Modlitwy „Z Maryją ratuj człowieka”. Odbędą się one w dniach 15-17.10.…

Świadectwo Ewy

Chciałam podzielić się świadectwem otrzymanych łask od Maryi Jasnogórskiej. Chodzę na piesze pielgrzymki na Jasną Górę od dziecka, po ślubie uczęszczaliśmy na nie wraz z mężem. Naszą intencją był cud potomstwa…

Aplikacja Diament z Korony

Informujemy, że działanie aplikacji Diament z Korony zostaje wstrzymane i myśli maryjne nie będą już do niej przesyłane.

Rekolekcje Dzieła Modlitwy „Z Maryją ratuj człowieka”

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! W imieniu Ojców i braci Paulinów pragnę bardzo serdecznie zaprosić na doroczne rekolekcje Wspólnoty Modlitwy „Z Maryją ratuj człowieka”. Odbędą się one w dniach 16-18.10.2020…

zobacz więcej…

Jasnogórska Księga Abstynencji


„Trzeźwymi bądźcie i czuwajcie — woła św. Piotr (por. 1 P 5, 8), a ja dzisiaj w godzinie Apelu Jasnogórskiego powtarzam jego słowa. Bo jestem tutaj, ażebym w tej godzinie czuwał razem z wami, abym przypominał wam, jak głęboko odczuwam każde zagrożenie człowieka, rodziny, narodu. Zagrożenie to ma zawsze swe źródło w naszej ludzkiej słabości, w słabej woli, w powierzchownym stosunku do życia. I dlatego, moi drodzy rodacy, w tej godzinie szczególnej szczerości, w tej godzinie otwarcia serc przed naszą Matką, przed naszą Jasnogórską Panią, mówię wam o tym, i zawierzam wam to. Nie ulegajcie słabościom! Nie dajcie się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężajcie! (por. Rz 12, 21). Jeśli widzisz, że brat twój upada, podźwignij go, a nie pozostaw w zagrożeniu. Czasem trudno dźwigać drugiego człowieka, zwłaszcza gdy, jak to się mówi, „leci nam przez ręce”… ale czyż można go opuścić? Przecież sam Bóg, sam Chrystus zawierza nam każdego z naszych braci, naszych rodaków — i mówi: „Coście jemu uczynili, Mnieście uczynili” (por. Mt 25, 40). Strzeżcie się też, abyście nie okazali się winnymi grzechów cudzych! Ciężkie słowa wypowiada Chrystus pod adresem czyniących zgorszenie, a zwłaszcza zgorszenie maluczkich (por. Mt 18, 6-7). Pomyśl więc, drogi bracie i siostro, w tej godzinie narodowej szczerości wobec Matki i wobec Jej miłującego Serca, czy może nie gorszysz, czy może nie nakłaniasz do złego, czy lekkomyślnie nie bierzesz na swoje sumienie wad albo nałogów, które przez ciebie zaciągają inni… młodzi… może nawet twoje własne dzieci? Trzeźwymi bądźcie i czuwajcie!” – Św. Jan Paweł II, Jasna Góra, 1991 r.

W Jasnogórskim Centrum Modlitwy Zawierzenia można podjąć postanowienie abstynencji wpisując się do Księgi Abstynencji. Wśród nałogów, które niszczą nasze życie osobiste, rodzinne i społeczne jest nie tylko alkoholizm, ale i narkomania, nikotynizm, uzależnienia od pornografii, hazardu… Jasna Góra jest – jak powiedział św. Jan Paweł II – miejscem, gdzie człowiek dźwiga się z największych upadków na szczyty świętości. Matczyne Serce Maryi pragnie przygarnąć każdego człowieka zranionego. Boże miłosierdzie obejmuje swymi ramionami każde ludzkie strapienie. Na Jasnej Górze masz Matkę, która Cię wesprze w Twojej słabości!!! Stań się wolny, bo do wolności wyswobodził Cię Chrystus! Jego miłość pokonuje największe trudności!

Jezus Chrystus przyszedł ogłosić zbawienie każdemu człowiekowi. Pragnie, aby każdy z nas chodził w radości, miłości, pokoju. Ogłosił nam Ewangelie – Dobrą Nowinę, że Bóg tak ukochał człowieka, iż posłał swojego Syna, aby Ten oddał za nas życie. Bóg nie chce, abyśmy żyli w przekleństwie śmierci, smutku, beznadziei. Krzyż Jezusa Chrystusa złamał ciemność w naszym życiu i przez zmartwychwstanie stał się dla nas źródłem niegasnącej radości, nadziei i pokoju – bo Jezus Chrystus jest Zwycięzcą, Królem królów i Panem panów. Dlatego, jako chrześcijanie razem z naszą Matką Maryją pragniemy ogłaszać, że Bóg nas zbawił i nieustannie zbawia w mocy swojej miłości.

W Księdze Dziejów Apostolskich czytamy, że kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć: „Co to ma znaczyć?” — mówili jeden do drugiego. „Upili się młodym winem” — drwili inni. /Dz 2,1-4.12-13/. Każdy człowiek potrzebuje być napełniony miłością, która da mu szczęście, pokój i sens życia. Tą miłością jest Duch Święty. Jeżeli człowiek zamyka swoje serce na miłość Boga, automatycznie szuka ekwiwalentów miłości – i tak rozpoczyna się droga uzależnień. Daj się napełnić miłością Boga. Upij się Bogiem, a nie winem.

Na innym miejscu Pisma Św. czytamy również: W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie /Łk 1,39-44/. Może to właśnie Twój czas – o którym napisał św. Łukasz – i Maryja wybiera się do Twojego życia, w niedostępne góry Twojego istnienia, gdzie jesteś samotny jak palec. Gdy Ona przyjdzie może napełnić Cię Duch Święty i w końcu odnajdziesz radość, której tak bardzo pragniesz.

Zwycięska Pani Jasnogórska ! Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości… Królowo Polski, przyrzekamy! – Jasnogórskie Śluby Narodu

Abstynencje możesz podjąć na miesiąc, rok… całe życie. Możesz to zrobić samemu, gdy zmagasz się z nałogiem lub uczynić to w intencji kogoś, kto jest uwikłany w uzależnienie.

WPISZ SIĘ DO JASNOGÓRSKIEJ KSIĘGI ABSTYNENCJI

Jeśli chcesz podjąć postanowienie abstynencji wypełnij poniższy formularz lub napisz na poniższy adres, a prześlemy Ci legitymację podjęcia postanowienia wraz ze specjalną modlitwą o uwolnienie z nałogu i wytrwałość. W formularzu zaznacz (jeśli chcesz) od czego oraz na jaki czas podejmujesz abstynencję (zobacz poniżej propozycję przyrzeczenia).

Przykładowa formuła postanowienia:

Ja (wpisz imię i nazwisko) wobec Matki Najświętszej i mego anioła stróża, postanawiam abstynencję od … (wpisz od czego) na czas … (np. jednego miesiąca, jednego roku, na całe życie) poczynając od dnia (wpisz datę podjęcia postanowienia). Matko Najświętsza, proszę Cię, uwolnij mnie od mego nałogu i daj mi łaskę wytrwałości.


  W intencji wszystkich wpisujących się do Jasnogórskiej Księgi Abstynencji odprawiana jest Msza św. na Jasnej Górze w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Najświętszej w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 15:30

  MODLITWA O UWOLNIENIE Z NAŁOGU I O WYTRWAŁOŚĆ

  Bądź pozdrowiona Niepokalana Dziewico, która zwyciężyłaś pychę szatana. Bóg Ojciec wybrał Ciebie na Matkę swego Syna a naszego Zbawiciela. Jezus Chrystus, umierając na Krzyżu, swoją Krwią obmył nas z grzechu i przywrócił nam godność dzieci Ojca Niebieskiego. Wyproś nam wierność przymierzu z Bogiem oraz prawdziwą wiarę, która działa przez miłość.

  Matko nasza i Królowo! Kiedy atakuje nas nasza słabość, szatan i świat wstawiaj się za nami u swego Syna. Niech Jego miłosierna Miłość uwolni nas od wszelkiego zniewolenia, od grzechu i jego skutków w nas i naszych rodzinach, we wszystkich pokoleniach. Chcemy cieszyć się prawdziwą wolnością.

  Święty Michale Archaniele, przyzywamy Twego wsparcia w walce z wszelkimi podstępami szatana, który chce nas oderwać od Chrystusa i Kościoła.

  Nasi święci Patronowie i wszyscy Święci, wypraszajcie nam potrzebne siły do zwyciężania ataków złych duchów!

  Ojcze Niebieski! My, dzieci Twoje, odnawiamy obietnice chrztu świętego, wyrzekamy się szatana i wszelkich spraw jego!

  Panie Jezu Chryste, Ty swoim życiem dałeś nam przykład miłości Boga i bliźniego, wspieraj nas, abyśmy we wszystkim, wypełnili najświętszą wolę Twego Ojca.

  Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

  PUNKT KONSULTACYJNY W DZIEDZINIE UZALEŻNIEŃ

  Na Jasnej Górze w Domu Pątnika czynna jest również Poradnia Uzależnień, codziennie oprócz wtorków w godz. 9:00 – 17:00.

  Więcej informacji o duszpasterstwie trzeźwościowym znajdziesz na stronie www.duszpasterstwotrzezwosci.pl

  partnerzy

  Kontakt

  JASNOGÓRSKIE CENTRUM MODLITWY ZAWIERZENIA


  Klasztor oo. Paulinów Jasna Góra
  ul. o. A. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa

  e-mail: dar-modlitwy@centrumzawierzenia.jasnagora.pl
  ratunek@ratunek.jasnagora.pl
  tel. 34 377-74-27

  nr konta: 48 1600 1097 0002 3405 5050 0155
  BNP Paribas Bank Polska S.A., Oddział I Częstochowa
  Poland SWIFT (BIC): PPAB PLPK