email: dar-modlitwy@jasnagora.pl | tel. 34 37 77 427

Dar Modlitwy

barka.info

W Jasnogórskim Centrum Modlitwy Zawierzenia
możesz podjąć Dar Modlitwy z Jasnej Góry

W tym dziale możesz
  • podjąć Dar Modlitwy w intencji kogoś kto potrzebuje Twojej modlitwy
  • wesprzeć kogoś modlitwą w jego trudnościach i cierpieniu
  • podjąć modlitwę ofiarowania cierpienia
  • podjąć modlitwę w czyjejś intencji o dobre przygotowanie do I Komuni Św., Bierzmowania, Sakramentu Małżeństwa… itp.
  Zamiast kwiatów z okazji urodzin, imienin, rocznic, za kapłanów, osoby konsekrowane, zdających maturę, zniewolonych uzależnieniami, za bliskich w różnych potrzebach możesz ofiarować modlitwę.

Wśród jasnogórskich dzieł modlitwy zapoczątkowany został również „Dar Modlitwy”, do którego może włączyć się każdy z nas, ogarniając naszą codzienną modlitwą osoby ze swojej rodziny, wspólnoty, w intencjach naszych miasta, szkół, zakładów pracy, parafii, za bezrobotnych, zniewolonych nałogami, itp….

Modlitwa ta może stać się klamrą spinającą wszystkie dzieła modlitwy wstawienniczej, podjęte w Polsce tak, aby zwycięstwo Chrystusa dokonywało się w życiu osobistym, społecznym i politycznym.

W naszym życiu rodzinnym, społecznym, narodowym… tak wiele spotykamy trudności, które zdają się nas przytłaczać, odbierać nadzieję. Chrystus woła do nas: Nie bój się wypłynąć na głębię….. (por. Łk. 5,4). Jest Bóg,  który Cię kocha i jest z Tobą w Twoim cierpieniu! Zaufaj Mu bezgranicznie i bądź wierny słowu Jezusa Chrystusa.

Eucharystia w Twojej intencjiW intencjach osób, za które podejmujemy Dar Modlitwy oraz osób modlących się jest sprawowana Msza Święta przed obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz.15:30.
Forma daru modlitwy
  • Modlitwę w intencji wybranej osoby na określony czas (np. rok, miesiąc, kilka miesięcy) może podjąć jedna lub więcej zainteresowanych osób.
  • Każdy z modlących się otrzymuję obrazek z wizerunkiem Matki Bożej Jasnogórskiej i modlitwą codzienną. Odmawiamy również wybraną tajemnicę różańca w intencji danej osoby. Dodatkowy dar może stanowić zamówiona Msza Święta, uczestnictwo w Apelu Jasnogórskim…
  • Możesz poinformować osobę, za którą podejmujesz modlitwę, dołączając do życzeń ozdobną kartkę „Jestem, pamiętam, czuwam” z imionami wstawiających się za nią do Boga.
  • Jeśli uznasz za stosowne, możesz objąć modlitwą i ofiarą osobę potrzebującą bez jej wiedzy np. z prośbą o nawrócenie… czy uwolnienie z nałogu.
  • Jeśli pragniesz być wpisany do Jasnogórskiej Księgi „Dar Modlitwy” możesz zadzwonić, napisać, wysłać informacje e-mail. Jeśli podasz swoje nazwisko i adres do korespondencji będzie możliwy dalszy kontakt i przesłanie materiałów.

Modlitwa rodziców za dzieci

Obejmij duchową opieką swoje dzieci lub bliskie osoby przygotowujące się np. do przyjęcia I Komunii Świętej, Bierzmowania, czy zawarcia związku małżeńskiego. Możesz otoczyć duchową troską osoby, które mają podjąć ważne życiowe decyzje… módl się za nich do Ducha Świętego, a im możesz ofiarować dowód swej troski…


Modlitwa ofiarowania cierpienia

Cierpienie jest nieodłączną częścią naszego życia. Jezus Chrystus na krzyżu odkupił również cierpienie. Włączając nasze bóle i trudności w krzyż Jezusa, nabierają one ogromne wartości. Możesz je ofiarować, aby przyniosły owoce w życiu Twoim i tych, za których się modlisz.

KLIKNIJ i zobacz foldery Daru Modlitwy

Informacje oraz materiały dotyczące Daru Modlitwy
można uzyskać pisząc lub dzwoniąc:

Jasnogórskie Centrum Modlitwy Zawierzenia
ul.  Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa
tel. 34-37-77-427
dar-modltwy@jasnagora.pl

Log In or Create an account