email: dar-modlitwy@jasnagora.pl | tel. 34 37 77 427

Chrzest a oddanie Matce Bożej

Sesja w 1050 rocznicę Chrztu Polski i 50 rocznicę Aktu oddania Polski Matce Najświętszej

Co się wydarzyło w 1966? O Oddaniu Polski Maryi!
Stanisława Nowicka, Instytut Prymasa Wyszyńskiego

Chrzest a oddanie Matce Bożej. Ks. Janusz Królikowski

Sesja ‘Dłonie Maryi! Chrzest a oddanie Matce Bożej’ odbyła się w niedzielę, 10 kwietnia na Jasnej Górze. Konferencja wpisuje się w obchody roku jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski oraz 50 lat po oddaniu Polski Matce Najświętszej (Akt Milenijny). Celem spotkania było przypomnienie roli Matki Bożej jako szczególnej patronki naszej Ojczyzny i znaczenia zawierzenia Maryi w wymiarze narodowym.

Jak podkreślił o. Tomasz Tlałka z Jasnogórskiego Centrum Modlitwy Zawierzenia w rozmowie dla Radia Jasna Góra, niedzielne spotkanie było przygotowaniem do ponownego zawierzenie Narodu Polskiego Matce Bożej, które nastąpi 3 maja br. „Śluby składane Maryi mamy obowiązek nie tylko ponawiać, ale przede wszystkim wypełniać” – zaznaczył paulin.

O. Tlałka przypomniał również słowa, jakie wypowiedział kard. Karol Wojtyła będąc na Jasnej Górze 3 maja 1978 r.: ‘Jest w tym Akcie Oddania miejsce dla każdego, miejsce, które musisz wypełnić twoim życiem…, w którym każdy musi odnaleźć swoje miejsce’.

„Jak poczytamy św. Ludwika Marię Grignion de Montfort, to dowiemy się, że to osobiste oddanie Matce Bożej jest zawsze związane z chrztem. Św. Ludwik swoją idee nabożeństwa do Matki Najświętszej wyprowadził właśnie z Chrztu Świętego. Dlatego się oddajemy, żeby być jeszcze bardziej wiernym przyrzeczeniom Chrztu Świętego – wyjaśniał o. Tomasz Tlałka – Akt oddania Polski Matce Najświętszej, a w tym wszystkich Polaków, jest ogromnej wagi. To jest przymierze, jakie Polacy zawarli z Matką Bożą. Wielu Polaków dzisiaj nawet nie wie, co to jest Akt Milenijny, nie wie, że są już oddani od urodzenia Matce Bożej. Każdy w tym akcie musi odnaleźć swoje miejsce”.

Jasnogórskie spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w Kaplicy Matki Bożej o godz. 15.30. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry.

Po Mszy św. w Kaplicy Różańcowej odbyła się konferencja, podczas której głos zabrali: Stanisława Nowicka, Instytut Prymasa Wyszyńskiego; ks. prof. Janusz Królikowski, Dziekan Wydziału Teologicznego UPJPII Sekcja w Tarnowie oraz o. Stanisław Jarosz, paulin, Kustosz Obrazu Nawiedzenia. Panel dyskusyjny poprowadził o. dr Michał Legan, paulin, Kierownik Katedry Teologii Mediów UPJPII.

Organizatorem Sesji byli: Jasnogórskie Centrum Modlitwy Zawierzenia, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” i Bractwo NMP Królowej Korony Polski.

o. Stanisław Tomoń
BPJG/ es

 

 

 

Log In or Create an account