email: dar-modlitwy@jasnagora.pl | tel. 34 37 77 427

Debata szósta

 

Młodzież wierna Chrystusowi…

Sala Rycerska. Szósta debata z cyklu Raport jasnogórski 2016 Młodzież wierna Chrystusowi – to temat szóstej już debaty z cyklu „Raport Jasnogórski 2016”, która odbyła się 21 lutego br. Spotkania mają miejsce w Sali Rycerskiej na Jasnej Górze, a poprzedza je Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu. Ich celem jest duchowe przygotowanie wiernych do godnego przeżycia 1050. rocznicy Chrztu Polski i 60-lecia Jasnogórskich Ślubów Narodu autorstwa Prymasa Tysiąclecia.

W koncelebrowanej Mszy św., której przewodniczył i homilię wygłosił o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry, uczestniczyli biorący udział w debacie oraz liczna rzesza wiernych. Ojciec Przeor w nawiązaniu do Liturgii Słowa II Niedzieli Wielkiego Postu, a konkretnie Ewangelii według św. Łukasza o przemienieniu Pana Jezusa na Górze Tabor, powiedział, że „w każdej Eucharystii dokonuje się przemiana, by dać nam światło wiary”.

„Dzisiaj Chrystus prowadzi nas do innego świata. Prowadzi nas na górę, by wyrywać nas z poukładanego świata, i aby się modlić. Modli się tak intensywnie, że Jego wygląd ulega zmianie. Trudno nam opisać, co tam się wydarzyło. Pan przez zadziwienie chce zbliżyć się do mojego wnętrza, pozwala, by ujawniło się światło Jego chwały. Ona ma dotknąć i ogarnąć nasze serca” – mówił o. Waligóra.

„Trzeba nam dziękować za nasze małe góry Tabor. Tam Pan nas umacnia i chce nam pokazać swój blask. Mamy się w Nim zanurzyć, a nie tylko w swoich sprawach. Jasna Góra i Kaplica Cudownego Obrazu niesie w sobie górę przemienienia, bo wielu doświadcza tu przemiany u stóp Matki Bożej. O słuchaniu Syna, podobnie jak w dzisiejszej Ewangelii, mówi nam Maryja w Kanie Galilejskiej w Ewangelii według św. Jana” – podsumował gospodarz miejsca.

Głosy w jasnogórskiej debacie

Jeśli chodzi o debatę, to tradycyjnie moderował ją Jan Pospieszalski, dziennikarz i publicysta. Wzięli zaś w niej udział: ks. Artur Godnarski, sekretarz Biura Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji i organizator Przystanku Jezus; Iwona Czarcińska, członkini Instytutu Prymasa Wyszyńskiego; Barbara Pospieszalska, maturzystka, niezwykle muzycznie uzdolniona, która występuje na wielu prestiżowych scenach, m.in. w Filharmonii Narodowej, Teatrze Wielkim, Operze i Filharmonii Podlaskiej, Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu czy Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie; Katarzyna Kucik, koordynator wolontariatu tegorocznych Światowych Dni Młodzieży; Mateusz Ochman, m.in. bloger, youtuber i dziennikarz Stacji7; Kalikst Nagel, koordynator XIII i XIV Spotkania Młodych LEDNICA 2000 oraz Szymon Grzelak, ministerialny ekspert i prezes Zarządu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej.

Wśród przysłuchujących się debacie nie zabrakło m.in. abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, przedstawicieli Ojców Paulinów na czele z o. Arnoldem Chrapkowskim, generałem Zakonu Paulinów, redaktor naczelnej „Niedzieli” Lidii Dudkiewicz, posłanki PiS na Sejm RP Lidii Burzyńskiej oraz wielu innych znamienitych gości zarówno duchownych, jak i świeckich.

Dyskusja toczyła się wokół fragmentu Jasnogórskich Ślubów Narodu z 26 sierpnia 1956 r.: „Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską”.

Ks. Artur Godnarski w swoich wypowiedziach m.in. stwierdził, że młodzi ludzie są „depozytariuszami dziedzictwa i wiary”. „Młodzi rosną na miarę swojego pokolenia” – puentował. Podkreślił także za papieżem Franciszkiem, że zadaniem młodych katolików jest wychodzenie do innych. „Istotne jest nastawienie na misyjność na wzór misjonarzy miłosierdzia. Chronienie dobra i wiary dziś nie wystarczy. Trzeba nam iść do ludzi. I nie wolno nam bać się znaków miłosierdzia” – mówił. Zaznaczył też, że w związku ze ŚDM po raz pierwszy w historii powstało Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji.

Iwona Czarcińska przypomniała zebranym twórcę Jasnogórskich Ślubów Narodu – sługę Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Wspominała go jako wielką osobowość, którą cechowała wyjątkowa szlachetność. „Był szalenie wrażliwy na młode pokolenie. Umiał i potrafił rozmawiać z młodymi” – skonstatowała. Przyniosła nawet na debatę prezent od niego, którym był egzemplarz Pisma Świętego z jego dedykacją i podpisem. Wspomniała też o drugim darze, jakim był różaniec.

Barbara Pospieszalska mówiła m.in. o tym, jak wyglądają w szkołach współczesne lekcje religii. „Bardzo wiele zależy od tego, kto prowadzi katechezę. To musi być przewodnik duchowy, który ma czas dla młodych” – zauważyła. Opowiadała również o środowisku artystycznym, w którym na co dzień się obraca. „Artystów zazwyczaj sprawy religijne nie interesują. Oni żyją swoją sztuką” – mówiła. Podkreśliła, że sama stara się ewangelizować swoją chrześcijańską postawą, choć to nie jest łatwe. Mówiła również o modlitwie i wierności Panu Bogu „przez muzykę”.

Katarzyna Kucik, która tego dnia akurat obchodziła urodziny, powiedziała m.in. o tym, że „ludzie młodzi są odbiciem poprzednich pokoleń”. „Dziś nie jest łatwy czas dla młodzieży, by pokazać swoją wiarę. Młodzi mają mętlik w głowie” – zdiagnozowała obecną sytuację młodzieży. Opowiadała też o swojej pracy jako wolontariuszki i działalności w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. „Wolontariat to służba – podsumowała swoją pracę w kontekście ŚDM – Wśród wolontariuszy są nawet ludzie niewierzący, ale bardzo angażują się w przygotowanie lipcowego spotkania z papieżem Franciszkiem”.

Mateusz Ochman, który na co dzień ma do czynienia z mediami elektronicznymi, zauważył: „Od młodzieży zależy wszystko, co będzie się działo w przyszłości. Jeśli dobrze się ją ukształtuje, to będzie dobrze, jeśli – może być różnie. Sporo miejsca w swoich wypowiedziach poświęcił posłudze ewangelizacyjnej w Internecie. Opowiada w nim o Panu Bogu, używając współczesnych mediów, z którymi był związany od dzieciństwa. „Ludzi interesują blogi o wierze. W Internecie są tak naprawdę żywi ludzie i trzeba do nich dotrzeć. Trzeba ich przyciągnąć do Pana Boga” – zaakcentował. Zwrócił też uwagę na znajomość praw rządzących „nowym kontynentem”, jakim jest Internet.

Kalikst Nagel m.in. wspominał niedawno zmarłego dominikanina o. Jana Górę, twórcę fenomenu spotkań lednickich. „Był dla nas ojcem. Zrodził nas do wiary. Miał zawsze czas dla młodych. Kochał św. Jana Pawła II” – stwierdził. Mówił o tym, że w Lednicy „wiara jest przekładana na kulturę” i trzeba „być całym dla Jezusa”. „Przekaz wiary musi mieć w sobie coś z uroku, a sercem Lednicy jest wybór Chrystusa – zauważył – Jesteśmy mocni świadomością celów i zadań, a młodym trzeba przekazać motywy życia i nadziei, sens życia” – spuentował.

Szymon Grzelak m.in. opowiadał o początkach swojego nawrócenia ku Chrystusowi. Wspominał swoją babcię i otrzymaną od niej Biblię. „Jej zawdzięczam swoją wiarę” – zaznaczył. Mówił o odkrywaniu Pana Boga wraz ze swoją małżonką. Przywołał podróż do Efezu i znajdujący się tam Dom Maryi św. Jana w kontekście koincydencji dat, miejsc i wydarzeń związanych ze swoim małżeństwem. „Moja żona tworzy piękno” – powiedział z rozbrajającą szczerością. Odnosząc się natomiast do prowadzonych przez siebie badań naukowych, podkreślił znaczenie roli Kościoła w tradycji rodzinnej. „Etos wychowania chrześcijańskiego to autorytet ojca, matki i dziadków” – podsumował. Zebrani mogli też wysłuchać świadectwa wiary paulina o. Adam Czuszela, którego wypowiedź nagrano wcześniej i odtworzono podczas debaty.

Spotkanie uwieńczył Apel Jasnogórski, który poprowadził o. Nikodem Brzózy, dominikanin.

Ks. Jacek Molka
Tygodnik Katolicki „Niedziela”

 

raport-jasnogorski-6-720x480

Log In or Create an account