email: dar-modlitwy@jasnagora.pl | tel. 34 37 77 427

Ważne artykuły i komentarze do Aktu oddania Polski

 

Przedstawiamy niektóre istotne teksty dotyczące Milenijnego aktu oddania Polski Matce Najświętszej: ARTYKUŁY i TEKSTY ŹRÓDŁOWE

ARTYKUŁY:

(W Przez Akt Oddania do zawierzenia znajdziesz:

 1. Kard. S. Wyszyński, Akt osobistego oddania się Matce Najświętszej
 2. Kard. S. Wyszyński, Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego
 3. Kard. S. Wyszyński, Milenijny Akt oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi, Matki Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowego
 4. Jan Paweł II, Zawierzenie do najdalszych granic miłości
 5. Jan Paweł II, List Ojca Świętego o Apelu Jasnogórskim
 6. Jan Paweł II, List Jana Pawła II z okazji 25. rocznicy Pierwszej Pielgrzymki do Ojczyzny
 7. Jan Żaryn, Kardynał niezłomny – dlaczego musiało dojść do internowania Prymasa Tysiąclecia?
 8. Piotr Nitecki, Kontekst społeczny i eklezjalny Aktu oddania się Prymasa Stefana Wyszyńskiego Matce Najświętszej w Stoczku Warmińskim 8 grudnia 1953 roku
 9. Janusz Strojny, Teologiczny wymiar Aktu oddania Matce Najświętszej
 10. Marek Chmielewski, Duchowość Aktu oddania Matce Bożej
 11. Jan Pach, Od indywidualnego wymiaru aktu oddania się Prymasa Wyszyńskiego Matce Bożej w Stoczku Warmińskim do społecznych i eklezjalnych zawierzeń jasnogórskich Jana Pawła II
 12. Józef Płatek, 50 lat Apelu Jasnogórskiego
 13. Ireneusz Skubiś, Kazanie wygłoszone w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze 8 grudnia 2003
 14. PRZESTRZEŃ ZAWIERZENIA MARYI W III TYSIĄCLECIU:
 15. Zachariasz S. Jabłoński, Kontekst społeczno-polityczny Pierwszej i Pielgrzymki Jana Pawła II Na Jasną Górę (4-6 VI1979)
 16. Ignacy Bokwa, Sanktuarium jasnogórskie przestrzenią zawierzenia
 17. Stanisław Urbański, Duchowoś Aktu zawierzenia Maryi, Jasnogórskiej Matce Kościoła
 18. Abp Stanisław Nowak, Zawierzenie Maryi w perspektywie nowej ewangelizacji Polski i Europy w świetle wypowiedzi Jana Pawła II na Jasnej Górze
 19. Teofil Siudy,  Zawierzenie Maryi wpisane w zawierzenie Bożemu Miłosierdziu
 20. Antoni Tronina, Biblijne korzenie Apelu Jasnogórskiego
 21. Wacław Depo, Apel Jasnogórski modlitwą zawierzenia
 22. Jerzy Kielech, Moralne przesłanie Apelu Jasnogórskiego
 23. Jan Mazur, Apel Jasnogórski w społecznej wyobraźni Jana Pawła II
 24. Ireneusz Skubiś, Zawierzenie Matce Bożej Jasnogórskiej w środkach społecznej komunikacji na przykładzie Niedzieli
 25. Kazimierz Maniecki, Problematyka zawierzenia na łamach Jasnej Góry
 26. Krystyna Tymińska, Tematyka zawierzenia na łamach miesięcznika Jasna Góra
 27. Stanisław Jarosz, Jasna Góra – Centrum Modlitwy Zawierzenia w Trzecim Tysiącleciu
 28. Marian Lubelski, Wprowadzenie do Mszy św.
 29. Kard. Henryk Gulbinowicz, Strzeżmy tej drogi. Naśladujmy Papieża!)

TEKSTY ŹRÓDŁOWE:

 

Log In or Create an account