email: dar-modlitwy@jasnagora.pl | tel. 34 37 77 427

Debata trzecia

 

 

o. Stanisław Tomoń
Biuro Prasowe Jasnej Góry

„Życie jest światłością ludzi” – to hasło trzeciej debaty z cyklu ‚Raport jasnogórski 2016′, która odbyła się w niedzielę, 22 listopada na Jasnej Górze.

Dyskutantami niedzielnej debaty byli: bp Jan Wątroba; o. Stanisław Jarosz, paulin; Kaja Godek, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”; Małgorzata i Tomasz Terlikowscy, publicyści oraz Olgierd Pankiewicz, prawnik.

Przed debatą w Kaplicy Cudownego Obrazu została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem bp Antoniego Długosza.

Wiernych powitał o. Mariusz Tabulski, definitor generalny Zakonu Paulinów, słowami: „Przychodzimy tutaj, żeby uświadomić sobie, my, których przyzywa intencja Ślubów Jasnogórskich, żeby przypomnieć, że przyrzekaliśmy z oczyma utkwionymi w żłóbek Betlejemski, że staniemy na straży życia, że dar życia będziemy uważać za największą łaskę Ojca wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb Narodu”.

„Życie jest darem Bożym i trzeba to życie szanować. Katechizm Kościoła Katolickiego uczy, że życie ludzkie jest święte, ponieważ od samego początku domaga się stwórczego działania Boga i pozostaje na zawsze w specjalnym odniesieniu do Stwórcy, jedynego swego celu – mówił w homilii bp Antoni Długosz – Sam Bóg jest Panem życia od jego początku do jego końca. Nikt w żadnej sytuacji nie może rościć sobie prawa do bezpośredniego niszczenia niewinnej istoty ludzkiej. Życie człowieka pochodzi od Boga i jest Jego darem. Bóg stwarzając człowieka tchną w jego nozdrza, jak mówi Księga Rodzaju, tchnienie życia. Bóg więc jest jedynym Panem tego życia i człowiek nie może nim dobrowolnie rozporządzać. Bóg sam przypomina o tym Noemu po Potopie: ‘upomnę się też u człowieka o życie człowieka i u każdego o życie brata’. Życie i śmierć człowieka są zatem w ręku Boga i w Jego mocy. Życie jest darem Boga i dlatego jest święte i nietykalne, stąd też prawo życia jest najbardziej podstawowym prawem człowieka”.

„Kiedy mówimy o świętości życia, to zazwyczaj myślimy o moralnym jej znaczeniu, a więc o zgodności naszego życia z Ewangelią i przykazaniami Bożymi. Świętość życia to jednak przede wszystkim Boży dar. Samo życie jest darem, a jego świętość płynie w pierwszym rzędzie stąd, że pochodzi ono od Boga, a kiedy to życie jest zanurzone w łasce Chrztu Świętego i namaszczone Duchem Świętym, wówczas jest wszczepione w życie Chrystusowe – kontynuował biskup – Brak wiary i zrozumienia tego, czym jest życie, jest przyczyną tego, że ludzie decydują się na zabijanie poczętych dzieci oraz stosowanie metody in vitro czy eutanazji. Z pewnością tych przyczyn jest więcej, uleganie namiętnościom, ludzkim słabościom oraz wpływom ciemności”.

„Życie zostaje powierzone człowiekowi jako skarb, którego nie wolno mu roztrwonić, oraz jako talent do wykorzystania. Człowiek musi się z niego rozliczyć przed Bogiem. Życie ludzkie jest więc bezcennym darem Boga, ale jest równocześnie zadaniem. Człowiek ma bowiem obowiązek respektowania i rozwijania tego daru w zgodzie z naturalnym podłożem, nadprzyrodzonym pochodzeniem i odniesieniem do wiecznych przeznaczeń człowieka” – podkreślił bp Długosz.

(…)

Całość poprowadził Jan Pospieszalski, dziennikarz i publicysta.


 

Ks. Mariusz Frukacz
Tygodnik Katolicki Niedziela

„Życie jest światłością ludzi”, to temat trzeciej debaty, która w ramach cyklu Raport Jasnogórski 2016 odbyła się 22 listopada w Sali Rycerskiej na Jasnej Górze. Debaty te stanowią bezpośrednie przygotowanie wiernych do godnego przeżycia obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski i 60-lecia Jasnogórskich Ślubów Narodu.

Tym razem dyskutantami w debacie jasnogórskiej byli: bp Jan Wątroba, ordynariusz diecezji rzeszowskiej, przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Rodziny i uczestnik Synodu o rodzinie, który odbywał się w Rzymie, o. Stanisław Jarosz, paulin, jeden z inicjatorów Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, Kaja Godek, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”, Małgorzata i Tomasz Terlikowscy, publicyści i Olgierd Pankiewicz, prawnik reprezentujący Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. W dyskusji wziął udział również inż. Antoni Zięba, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Całość poprowadził Jan Pospieszalski, publicysta.

Msza św. w Kaplicy Matki Bożej

Dyskusję poprzedziła Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, której przewodniczył bp Antoni Długosz, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej.

„Intencją Ślubów Jasnogórskich było i jest uświadomienie nam, że kiedyś powiedzieliśmy, że stajemy na straży ludzkiego życia”- mówił na początki Eucharystii o. Mariusz Tabulski, definitor generalny Zakonu Paulinów.

W homilii bp Długosz przypomniał, że „życie ludzkie jest darem Bożym” – Życie jest święte – mówił bp Długosz i dodał, że „Bóg jest Panem życia od początku do końca i nikt, w żadnej sytuacji nie może rościć sobie prawa do niszczenia ludzkiego życia”.

„Prawo do życia jest najbardziej podstawowym prawem człowieka i w nim zawiera się prawo do narodzin, prawo do istnienia i prawo do naturalnej śmierci” – kontynuował biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej.

Biskup przypomniał również, że „życie ludzkie należy widzieć w kontekście zbawienia” – Z prawdy o świętości życia wypływa prawda o nienaruszalności życia – podkreślił bp Długosz.

Biskup zauważył, ze w naszych czasach „doświadczamy oświeceniowej antropologii bez Boga” – Najbardziej upowszechnioną dziś formą bałwochwalczą jest wyniesienie człowieka na piedestał i równoczesne wykluczenie Boga – mówił bp Długosz i dodał,, że „życie jest darem i zadaniem”.

Dysputa w Sali Rycerskiej

Po Mszy św. debatę poprowadził Jan Pospieszalski, znany dziennikarz i publicysta. W Sali Rycerskiej byli obecni m. in. o. Józef Płatek i o. Izydor Matuszewski – byli generałowie Ojców Paulinów, o. Mieczysław Polak, podprzeor Jasnej Góry, o. Kazimierz Maniecki, definitor zakonu Ojców Paulinów, przedstawicielki Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, Lidia Dudkiewicz redaktor naczelna tygodnika katolickiego „Niedziela”.

Odpowiadając na pytania o aktualność Ślubów Jasnogórskich dyskutanci podkreślili m. in. to, że „Bóg jest obecny w historii. Bóg jest wierny przymierzu, a Maryja jest wierną Matką swoje ludu”, co zaznaczył o. Stanisław Jarosz. Na ten sam aspekt zwrócił uwagę bp Jan Wątroba, który przypomniał, odnosząc się do Prologu z Ewangelii wg. św. Jana, że „Chrystus jest Życiem i daje jednocześnie światło na wszystkie wymiary życia ludzkiego”. Bp Wątroba dodał równocześnie, że Prymas Tysiąclecia „widział skąd może nadejść największe zagrożenie” – Bóg uświęcił sobą każdy moment życia ludzkiego – dodał z kolei Tomasz Terlikowski. Publicysta mówiąc o kwestii świętości ludzkiego życia przywołał również szeroki kontekst obrad Soboru Watykańskiego II i tło encykliki bł. Pawła VI „Humanae vitae”, która jest „dokumentem profetycznym”, także w kontekście dzisiejszych czasów.

Dyskutanci na kanwie kolejnego przyrzeczenia ze Ślubów Jasnogórskich wskazali na różne aspekty obrony ludzkiego życia, szczególnie w polskiej rzeczywistości – Dziś w Polsce, choćby w kontekście kampanii wyborczej, należy pytać czy będę bronił życia za cenę wizerunku, za cenę utraty części mojego elektoratu – podkreśliła Kaja Godek i zaznaczyła, że wbrew temu, co się powszechnie uważa to ustawa z 1993 r. „nie jest tak naprawdę dobrodziejstwem”. Do sprawy tej ustawy odniósł się również Olgierd Pankiewicz, który wskazał, że „była ona jedynie jednym z etapów” i dodał, że „niestety to, co nastąpiło później było złamaniem kompromisu z 1993 r. i obecnie stan prawny jest zupełnie inny”.

Uczestnicy debaty wskazali również na manipulacje i kłamstwa w sferze m. in. pojęć dotyczących ludzkiego życia – Feministki mają bardzo dobrą pozycję w mediach. One wolą mówić o dzieciach urodzonych i nie chcą mówić o dzieciach nienarodzonych – mówiła Małgorzata Terlikowska. „Trzeba zwrócić uwagę na to, że przyjęcie życia to jest rzecz zwyczajna. Problemem jest to, że przyjęcie życia traktuje się jako heroizm” – dodał Tomasz Terlikowski i wskazał również że problemem jest to, iż „godzimy się na zabijanie” – Politycy, dziennikarze, nie jesteśmy gotowi, aby przelać krew za obronę ludzkiego życia – kontynuował znany publicysta.

Małgorzata Terlikowska mówiąc o manipulacjach i kłamstwach dotyczących życia podkreśliła, że „kliniki aborcyjne są piękne, sterylne, aż zimne” – Walka o życie w swojej najgłębszej istocie to walka o prawdę – dodał inż. Antoni Zięba. Również Olgierd Pankiewicz stwierdził, że „to iż aborcja jest wciąż dopuszczalna, to jest wynikiem jakiegoś zacofania i braku świadomości” – To, co dwadzieścia lat temu zaproponowaliśmy w ustawie jako wyjątek dzisiaj staje się normą. Dlatego rozmawiając o aborcji trzeba sięgać do istoty pojęć, takich jak życie, poczęcie i rozmontowywać lewicowe myślenie – stwierdziła Kaja Godek. Dyskutanci zwrócili również uwagę na „naciski płynące ze strony instytucji europejskich” – Zaangażowany został w naciski na zmiany prawa państw członkowskich w odniesieniu do ochrony ludzkiego życia Europejski Trybunał Praw Człowieka – mówił Olgierd Pankiewicz.

Podczas debaty nie zabrakło również takiego tematu jak syndrom poaborcyjny. – Ten syndrom dopada kobietę także po wielu latach. Trzeba pamiętać, że wszystko w kobiecie jest nastawione na macierzyństwo. Kobieta jednak potrzebuje wsparcia – mówiła Małgorzata Terlikowska. Natomiast Tomasz Terlikowski zwrócił uwagę na to, ze „ofiarami grzechu aborcji są nie tylko dzieci, są nimi kobiety, ofiarami do pewnego stopnia są mężczyźni, rodzeństwo i całe społeczeństwo” – Śluby Jasnogórskie są także wezwaniem do mężczyzn, żeby zechcieli być rycerzami w obronie życia – dodał publicysta.

Dyskutanci wskazali również na znaczenie modlitwy, Duchowej Adopcji i Okien Życia. O znaczeniu modlitwy w obronie życia mówił m. in. inż. Antoni Zięba, który przypomniał słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w Kalwarii Zebrzydowskiej 7 czerwca 1979 r., że „trzeba modlić się i nie ustawać”. – Program Ślubów Jasnogórskich jest inspiracją dla różnych środowisk i duszpasterstwa – dodał bp Jan Wątroba. Natomiast na Dzieło Duchowej Adopcji jako „owoc Ślubów Jasnogórskich” wskazał o. Stanisław Jarosz – Trzeba stanąć od modlitwy do prawdy – podkreślił o. Jarosz. Również „Okna Życia” zdaniem Olgierda Pankiewicza „to jeden ze sposobów dojścia do świadomości,, że aborcja nie jest jedynym wyjściem, a obrońcy życia są uczestnikami debaty publicznej”.

Podsumowując debatę jej dyskutanci podkreślili m. in. że ważne jest wspólne działanie w obronie życia, co przypomniał bp Jan Wątroba – Głos Kościoła w obronie życia jest szczególnie profetyczny – zaznaczył Tomasz Terlikowski. Natomiast o to, żeby mówić o tym kim jest dziecko poczęte zaapelował Olgierd Pankiewicz. Również Kaja Godek przypomniał, że „w świecie trzeba stoczyć walkę, żeby życie było chronione”. Dyskutantom towarzyszyły również słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w Kielcach, w czerwcu 1991 r. „Chciałbym tu zapytać tych wszystkich, którzy za tę moralność małżeńską, rodzinną mają odpowiedzialność, tych wszystkich: czy wolno lekkomyślnie narażać polskie rodziny na dalsze zniszczenie? Nie można tutaj mówić o wolności człowieka, bo to jest wolność, która zniewala. Tak, trzeba wychowania do wolności, trzeba dojrzałej wolności. Tylko na takiej może się opierać społeczeństwo, naród, wszystkie dziedziny jego życia, ale nie można stwarzać fikcji wolności, która rzekomo człowieka wyzwala, a właściwie go zniewala i znieprawia. Z tego trzeba zrobić rachunek sumienia u progu III Rzeczypospolitej! „Oto matka moja i moi bracia”. Może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna! To są moi bracia i siostry! I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć! Was też powinny boleć! Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono! Trzeba intensywnie odbudowywać! Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć!” – mówił wówczas Jan Paweł II.

Uczestnicy dysputy uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim, który poprowadził o. Stanisław Jarosz. W rozważaniu podkreślił, ze „chcemy, aby prawo Chrystusowe było obecne w rodzinie, w społeczeństwie”.

(…)

Log In or Create an account