email: dar-modlitwy@jasnagora.pl | tel. 34 37 77 427

Debata czwarta

„Małżeństwo: sakrament wielki w Kościele”

„Małżeństwo sakrament wielki w Kościele”, to temat czwartej debaty, która w ramach cyklu Raport Jasnogórski 2016 odbyła się w niedzielę, 20 grudnia, w Sali Rycerskiej na https://www.youtube.com/watch?v=e7IeZ4lf5vo&feature=youtu.beJasnej Górze. Debaty te stanowią bezpośrednie przygotowanie wiernych do godnego przeżycia obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski i 60-lecia Jasnogórskich Ślubów Narodu.

Tym razem uczestnikami debaty byli: abp Henryk Hoser, biskup diecezji warszawsko-praskiej, przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Episkopatu; prof. Janina Milewska-Duda i prof. Jan Tadeusz Duda, profesorowie krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, rodzice prezydenta RP Andrzeja Dudy; Dorota Chotecka i Radosław Pazura, aktorzy; Monika i Marcin Gajdowie, terapeuci rodzinni i rekolekcjoniści; ks. dr. hab. Zdzisław Struzik z Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego. Całość poprowadził Jan Pospieszalski, publicysta.

W Sali Rycerskiej byli obecni m.in. abp Wacław Depo metropolita częstochowski, o. Arnold Chrapkowski – generał zakonu ojców paulinów, o. Marian Waligóra – przeor Jasnej Góry, przedstawicielki Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, Lidia Dudkiewicz, redaktor naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.

Dyskusję poprzedziła Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, której przewodniczył abp Henryk Hoser, biskup diecezji warszawsko-praskiej, przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Episkopatu.

„Chcemy na nowo wracać do Ślubów Jasnogórskich. Chcemy modlić się za rodziny” – powiedział na początku o. Mariusz Tabulski, definitor generalny ojców paulinów.

O. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry, wręczył natomiast Medal Konfederacji Przyjaciół Jasnej Góry Ewie i Lechowi Kowalewskim, inicjatorom peregrynacji kopii Ikony Jasnogórskiej po całym świecie w obronie życia.

W homilii abp Henryk Hoser nawiązując do czytań mszalnych podkreślił, ze „Betlejem to miejsce narodzenia Mesjasza. To Dom chleba. Tam narodził się chleb eucharystyczny – Ciało Jezusa Chrystusa”.

„Istota wiary polega na tym, że wierzymy prawdomównemu Bogu, a Słowo Boże nie może nas sprowadzić na manowce. Przyjmując Chrystusa, każdy staje się żywą monstrancją” – kontynuował abp Hoser.

Po Mszy św. debatę poprowadził Jan Pospieszalski, znany dziennikarz i publicysta. Odpowiadając na pytania o aktualność Ślubów Jasnogórskich, dyskutanci podkreślili m. in. ważność i znaczenie takich zagadnień jak: nierozerwalność małżeństwa, godność kobiety, stanie na straży ogniska domowego, bezpieczeństwo rodziny. „Miłość definiuje się przez życie dla dobra drugiego człowieka. Nierozerwalność małżeństwa jest niejako profetycznym spojrzeniem na przyszłość. Jest gwarancją bezpieczeństwa rodziny” – podkreślił abp Henryk Hoser i dodał, że „godność jest miarą wartości człowieka”. Natomiast ks. dr. hab. Zdzisław Struzik dodał, że „bezpieczeństwo rodziny, małżeństwa jest źródłem przyszłości”. „Kard. Wyszyński widział w rodzinie szansę przetrwania Kościoła i narodu. Małżeństwo to nie jest tylko sprawa indywidualna dwojga ludzi, ale to sprawa społeczna” – zaznaczył ks. Struzik.

Dyskutanci wskazali na znaczenie modlitwy i uświadomienia sobie obecności Boga w życiu małżeńskim i rodzinnym. O szczególnym doświadczeniu obecności Boga opowiedzieli Dorota Chotecka i Radosław Pazura. „Prawdę o sobie odkryliśmy po naszym nawróceniu. Kluczem była otwartość na Boga” – mówił Radosław Pazura. „Kiedy Radek miał wypadek to czułam bezradność, wściekłość, rozpacz. Te emocje określały wówczas moje relacje z Bogiem. Poczułam, że kariera nie jest potrzebna bez Boga. Mówiłam do Boga: Jeśli masz go zabrać, to Twoja wola, ale naucz mnie z tym żyć” – opowiadała Dorota Chotecka. „Relacja z Bogiem ustawia na całe życie” – dodał Radosław Pazura.

Uczestnicy debaty wskazali również na to, że małżeństwo ma swoją celowość. „Piękno miłości objawia się w przekazywaniu życia. Miłość ludzka musi być dopełniona wielkim darem życia” – podkreślił ks. Struzik. „Żenić się trzeba, kiedy się znajdzie właściwą osobę. Ważny jest synchronizm dusz, wspólnota duchowości. Oczywistym elementem tej duchowości jest religijność” – mówił z kolei Jan Duda. „W rodzinie i małżeństwie ważne jest kształtowanie woli i charakteru dzieci. Trzeba je wychowywać na dobrych ludzi. Małżeństwo to jest szansa na sensowny trud” – kontynuował ojciec Prezydenta RP.

Odpowiadając na pytania dotyczące wzajemnych relacji w małżeństwie i rodzinie Marcin Gajda zaznaczył, że „powodem rozbicia w małżeństwie jest zanik więzi. Decyzja pracy nad sobą jest konieczna”. Na kwestię zranień, problem przebaczenia i problem niedojrzałości w małżeństwie zwróciła uwagę Monika Gajda. „Chwile spędzone razem w małżeństwie są bardzo ważne. Bardzo ważna jest rozmowa z dziećmi” – dodała Janina Milewska-Duda. Również Dorota Chotecka podkreśliła, że „małżeństwo to jest dialog, bycie ze sobą. Niestety często brakuje czasu dla siebie”. Również Radosław Pazura dodał, że „małżeństwo to umiejętność tracenia czegoś z siebie”.

Dyskutanci zwrócili również uwagę na problem kryzysów w małżeństwie, kwestię demografii i problem seksualności. Abp Hoser mówiąc o kryzysie rodziny i małżeństwa podkreślił, że „zagrożeniem dla trwałości małżeństwa jest zanik stabilizatorów wewnętrznych i zewnętrznych” – Często środowisko rozkłada małżeństwo. Mamy do czynienia w naszych czasach z kulturą anty-wierności. Dlatego tak ważny jest problem przygotowania do małżeństwa i towarzyszenie małżonkom – mówił abp Hoser. Zdaniem ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej „kryzys demograficzny łączy się z kryzysem niedojrzałości małżeńskiej” – Trzeba wciąż przypominać, że dziecko jest darem a miłość jest udzielająca się – mówił arcybiskup. Natomiast Radosław Pazura podkreślił, że „seksualność jest nie do używania, ale do przeżywania miłości”. „Dramatem jest to, że kobiety boją się mieć dziecko. Na drodze małżeństw pojawia się konsumpcjonizm, lęk i obawy” – dodała Monika Gajda. Z kolei Jan Duda przypomniał, ze „w naszych czasach trzeba zachęcać młodzież do brania odpowiedzialności za proces rodzicielstwa”.

Podczas debaty zaprezentowano też nagraną wypowiedź państwa Andrzeja i Wandy Półtawskich. Odtworzono też fragment rozmowy z Dariuszem i Jadwigą Basińskimi, znanymi aktorami.

*

Debatę zakończył Apel Jasnogórski, któremu przewodniczył o. Mariusz Tabulski. Byli na nim obecni również uczestnicy dysputy, m.in. rodzice Prezydenta RP.

Kolejne dysputa w Sali Rycerskiej na Jasnej Górze odbędzie się 24 stycznia 2016 r. Każda rozmowa jest transmitowana na żywo przez Radio „Jasna Góra” oraz rejestrowana przez studio telewizyjne „Niedzieli”.

Patronat honorowy nad Raportem Jasnogórskim 2016, objęli: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, Konferencja Episkopatu Polski, abp Wacław Depo – metropolita częstochowski, o. Arnold Chrapkowski – generał Zakonu Paulinów oraz Instytut Prymasa Wyszyńskiego. Tygodnik Katolicki „Niedziela” jest jego głównym patronem medialnym oraz jednym z organizatorów.

ks. Mariusz Frukacz, Tygodnik Katolicki „Niedziela”

Log In or Create an account