email: dar-modlitwy@jasnagora.pl | tel. 34 37 77 427

Siódma pielgrzymka do Polski, 5-17.06.1999

BÓG JEST MIŁOŚCIĄ (1J 4, 8)

Spis treści:


Zawierzam Pani Jasnogórskiej siebie samego, Kościół i rodaków

Spotkanie z pielgrzymami

„Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo,
Maryjo!”

1. Nie mogło zabraknąć na szlaku mej pielgrzymki do Ojczyzny jasnogórskiego sanktuarium. To miejsce jest tak bardzo drogie mojemu sercu i tak bardzo bliskie każdemu z was, drodzy bracia i siostry. Przyzwyczaiłem się, jak my wszyscy, przychodzić tutaj i przynosić Matce Syna Bożego i Matce naszej sprawy osobiste i rodzinne, jak również wielkie sprawy narodowe, tak jak to czynili przodkowie przez całe stulecia.

Przyzwyczailiśmy się mówić o tym wszystkim Tej, która w szczególny sposób jest obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, w tajemnicy każdego człowieka. Maryja jako Matka Zbawiciela jest także Matką całego Ludu Bożego i towarzyszy mu na drogach wiary i codziennego życia. Ona jest także Matką naszego Narodu, który od wieków Ją czci jako swoją Królową.

Raduję się dzisiaj, że dane mi jest stanąć raz jeszcze na tym świętym miejscu, na tym szczególnym miejscu modlitwy i spojrzeć z bliska w Jasnogórskie Oblicze naszej Matki. Ona przez swoją „wiarę, miłość i doskonałe zjednoczenie z Chrystusem” (por. „Lumen gentium”, 63) stała się dla nas żywym wzorcem świętości i miłości Kościoła.

2. Serdecznie witam ojców paulinów – stróżów sanktuarium – z generałem i ojcem przeorem na czele. Pozdrawiam ks. abpa Stanisława Nowaka, metropolitę częstochowskiego, biskupa Antoniego, wszystkich kapłanów diecezjalnych i zakonnych, siostry zakonne, wszystkie osoby konsekrowane. Z całego serca pozdrawiam mieszkańców Częstochowy i pielgrzymów z różnych stron Polski.

3. Przybywam na Jasną Górę, aby podziękować Matce Chrystusa za opiekę w tych dniach mej pasterskiej posługi Kościołowi w Ojczyźnie. Na całej trasie pielgrzymki Maryja była obecna z nami, wypraszając nam u swego Syna duchowe dary, byśmy „czynili to wszystko, co On, Chrystus, nam powie” (por. J 2, 5).

Dziękuję Jej za każde dobro duchowe i materialne, które się dokonuje na polskiej ziemi.

Zawierzam macierzyńskiej opiece Pani Jasnogórskiej siebie samego, Kościół, wszystkich moich Rodaków, nie wyłączając nikogo. Zawierzam Jej każde polskie serce, każdy dom i każdą rodzinę. Wszyscy jesteśmy Jej dziećmi. Niech Maryja będzie przykładem i przewodniczką w naszej codziennej i szarej pracy. Niech wszystkim pomaga wzrastać w miłości Boga i miłości ludzi, budować wspólne dobro Ojczyzny, wprowadzać i umacniać sprawiedliwy pokój w naszych sercach i środowiskach.

Proszę Cię, Pani Jasnogórska, Matko i Królowo Polski, abyś cały mój Naród ogarnęła Twoim macierzyńskim sercem. Dodawaj mu odwagi i siły ducha, aby mógł sprostać wielkiej odpowiedzialności, jaka przed nim stoi. Niech z wiarą, nadzieją i miłością przekroczy próg trzeciego tysiąclecia i jeszcze mocniej przylgnie do Twojego Syna Jezusa Chrystusa i do Jego Kościoła zbudowanego na fundamencie apostołów.

Matko Jasnogórska, módl się za nami i prowadź nas, abyśmy mogli dawać świadectwo Chrystusowi – Odkupicielowi człowieka.

„Miej w opiece Naród cały,
Który żyje dla Twej chwały.
Niech rozwija się wspaniały,
Maryjo!”

Jasna Góra, Szczyt, 17 czerwca 1999


Oddajmy wspólnie chwałę Bogu za te dni łaski

1. Dzisiejszą katechezę pragnę poświęcić pielgrzymce do Polski, którą dane mi było odbyć w dniach od 5 do 17 tego miesiąca (…)

6. Drodzy Bracia i Siostry, oddajemy wspólnie chwałę Bogu za te dni łaski. Wraz z wami powtarzam dziś „Te Deum laudamus!” tak, wysławiamy Cię Boże za Kościół święty, zbudowany na Chrystusie – kamieniu węgielnym, na apostołach i męczennikach, żyjący we wszystkich zakątkach ziemi. Wysławiamy Cię, zwłaszcza za Kościół który jest w Polsce, bogaty wiarą i dziełami miłosierdzia.

Wysławiamy Ciebie Maryjo, Matko Kościoła i Królowo Polski!

Ty, która w tak przedziwny sposób włączona zostałaś w tajemnice wcielenia, pomóż Twojemu ludowi przeżyć z wiara Wielki Jubileusz i pospiesz na ratunek tym, którzy w potrzebie uciekają się do Ciebie. Każdemu z nas pomóż wybrać wartości nieprzemijające: wiarę, nadzieje i miłość. Pomóż nam o Matko żyć miłością, która jest z nich największa, bo „Bóg jest Miłością”.

Do Polaków:

Pragnę jeszcze raz podziękować za gościnę, jakiej doznałem w czasie mojej pielgrzymki do Polski, która trwała dwanaście dni (…).

Wszystkie etapy tych odwiedzin to – poczynając od Gdańska (…) Wadowice jako ostatni etap i Jasna Góra.

Dziękuję za wszelkie łaski Boże i za wszelką życzliwość ludzką, której doznałem na tej długiej trasie. Dziękuję za to, że mogłem was jeszcze zobaczyć i odwiedzić ziemię ojczystą.

U stóp Pani Jasnogórskiej polecam Polskę i Polaków, i Kościół w Polsce Jej macierzyńskiej opiece. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Watykan, Plac św. Piotra, Audiencja generalna, 23 czerwca 1999

1 Comment

  1. Pingback: Jasnogórskie nauczanie Jana Pawła II » Jasnogórskie Centrum Modlitwy Zawierzenia

Log In or Create an account