email: dar-modlitwy@jasnagora.pl | tel. 34 37 77 427

Jasnogórskie nauczanie Jana Pawła II

Pierwsza odnotowana obecność Karola Wojtyły na Jasnej Górze miała miejsce w 1942 r. podczas pielgrzymki młodzieży akademickiej. Potem wielokrotnie przybywał na Jasną Górę jako kapłan, biskup, kardynał i papież. W Maryi Jasnogórskiej widział nadzieję na odnowę życia Polaków.

Jan Paweł II 4 VI 1997 r. powiedział: Wiele razy powtarzałem, że Jasna Góra to sanktuarium narodu, konfesjonał i ołtarz. Jest to miejsce duchowej przemiany, odnowy życia Polaków. Niech takim na zawsze pozostanie. Pragnę przytoczyć słowa, jakie wypowiedziałem tu podczas pierwszej mojej pielgrzymki do Ojczyzny: „Tyle razy przybywaliśmy tutaj! Stawaliśmy na tym świętym miejscu, przykładaliśmy niejako czujne pasterskie ucho, aby usłyszeć, jak bije serce Kościoła i serce Ojczyzny w Sercu Matki (…). Bije zaś ono, jak wiemy, wszystkimi tonami dziejów, wszystkimi odgłosami życia (…). Jeśli jednakże chcemy dowiedzieć się, jak płyną te dzieje w sercach Polaków, trzeba przyjść tutaj. Trzeba przyłożyć ucho do tego miejsca. Trzeba usłyszeć echo całego życia narodu w Sercu Matki, Matki i Królowej! A jeśli bije ono tonem niepokoju, jeśli odzywa się w nim troska i wołanie o nawrócenie, o umocnienie sumień, o uporządkowanie życia rodzin, jednostek, środowisk – trzeba to wołanie przyjąć, bo rodzi się ono z miłości matczynej, która po swojemu kształtuje dziejowe procesy na naszej polskiej ziemi” – słowa wypowiedziane na Jasnej Górze (4 VI 1979 r.).

Miłość do Maryi Jasnogórskiej Jana Pawła II wyrażają jego słowa wypowiedziane na zakończenie Mszy św. 4 VI 1997 r. na Jasnej Górze: Dzięki składam Bogu za to, że mogłem być w ten wieczór na Jasnej Górze. Bardzo pragnąłem przybyć tutaj, ażeby podziękować Maryi za opiekę w czasie mojej Piotrowej posługi Kościołowi, aby razem z wami, razem z Maryją prosić Boga o miłosierdzie i błogosławieństwo na progu trzeciego tysiąclecia wiary chrześcijańskiej. Przychodzę tu w pielgrzymce, tak jak to było wiele, wiele razy w moim życiu. Trudno byłoby zliczyć te moje odwiedziny sanktuarium Pani Jasnogórskiej. Szczególnie głęboko noszę w sercu moje spotkanie z wami podczas pielgrzymki do Polski w 1979 roku, a także to z sierpnia 1991 roku, kiedy spotkałem się z młodymi całego świata z okazji VI Międzynarodowego Dnia Młodzieży.

Poniżej zaprezentowane teksty pochodzą z „Jasnogórska Bogarodzica w wypowiedziach błogosławionego Jana Pawła II”, wydanie drugie uzupełnione, redakcja: o. Zachariasz S. Jabłoński OSPPE. Wydawnictwo Zakonu Paulinów „Paulinianum”, Częstochowa 2011.

 1. Pierwsze wystąpienia w Rzymie
 2. Pierwsza pielgrzymka do Polski, 4-10.06.1979, cz.I – Jasna Góra
 3. Pierwsza pielgrzymka do Polski, 4-10.06.1979, cz.II – Jasna Góra
 4. Pierwsza pielgrzymka do Polski, 4-10.06.1979, cz. III – poza Jasną Górą
 5. Druga pielgrzymka do Polski, 16-23.06.1983, cz. I – przed przylotem
 6. Druga pielgrzymka do Polski, 16-23.06.1983, cz. II – Jasna Góra
 7. Druga pielgrzymka do Polski, 16-23.06.1983, cz. III – Jasna Góra
 8. Trzecia pielgrzymka do Polski, 8-14 czerwca 1987 – Jasna Góra
 9. Czwarta pielgrzymka do Polski, 1-9 czerwca 1991 – o Jasnej Górze poza Częstochową
 10. VI Światowe Dni Młodzieży – Jasna Góra 1991
 11. Szósta pielgrzymka do Polski, 31.05-10.06.1997
 12. Siódma pielgrzymka do Polski, 5-17.06.1999
 13. Do Biskupów przybywających z wizytą „ad limina Apostolorum”
 14. Jubileusze i rocznice
 15. Uroczystości i święta maryjne

Log In or Create an account