email: dar-modlitwy@jasnagora.pl | tel. 34 37 77 427

Nowenna II

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś Narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych; spraw łaskawie, abyśmy walcząc za życia pod Jej opieką, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Matko nasza Jasnogórska, Królowo Narodu polskiego!

Ufni w Twą matczyną dobroć i potężne wstawiennictwo u Syna Twego zanosimy do Ciebie nasze pokorne modlitwy i błagania. Polecamy Ci wszystkie nasze sprawy, zwłaszcza…, nasze rodziny oraz wszystkie dzieci Narodu polskiego, żyjące w kraju i na całym świecie.

 • Za Twoją obecność i działanie w Cudownym Obrazie na Jasnej Górze, za niezliczone łaski, których hojnie udzielasz nam od sześciu wieków – dziękujemy Ci, Matko nasza Jasnogórska!
 • Za Twoje łaskawe królowanie nad naszym Narodem i moc, którą wspierałaś nas na przestrzeni dziejów, zwłaszcza w trudnych chwilach niewoli i cierpień – dziękujemy Ci, Matko nasza Jasnogórska!
 • Za Twoją macierzyńską opiekę, którą otaczasz nas, prowadząc do Syna swojego umiłowanego, umacniając wiarę w naszych sercach, nawracając grzesznych, pocieszając chorych, smutnych i wątpiących – dziękujemy Ci, Matko nasza Jasnogórska!
 • Za to, że przez zaniedbania w wierze i obojętność religijną tak często odchodziliśmy od Boga, zapominając o Jego obecności i miłości – przepraszamy Cię, Matko nasza Jasnogórska!
 • Za to, że postępowanie nasze nie zawsze było zgodne z wiarą świętą i godnością dziecka polskiego Narodu, za grzechy przeciwko życiu, za pijaństwo, egoizm, lekkomyślność, zazdrość, niezgodę społeczną i rozwiązłość – przepraszamy Cię, Matko nasza Jasnogórska!
 • Za to, że tak często, zamknięci w kręgu własnych spraw nie widzieliśmy potrzeb braci naszych: głodnych, bezdomnych, chorych i samotnych – przepraszamy Cię, Matko nasza Jasnogórska!
 • Matko z Dzieciątkiem na ręku, która poprzez swój święty Obraz obecna jesteś w każdej chwili naszego życia, niosąc nam otuchę i moc w doświadczeniach, kłopotach i trudach codziennych – wysławiamy Cię i miłujemy Ciebie.
 • Królowo nasza o twarzy pociętej bliznami, która jesteś dla nas znakiem nadziei, jedności i zwycięstwa – wysławiamy Cię i miłujemy Ciebie.
 • Dziewico Wspomożycielko, która pomagasz nam przezwyciężyć zło i wszelką słabość – wysławiamy Cię i miłujemy Ciebie.
 • Kiedy ogarnia nas zwątpienie i pokusa niewiary – bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!
 • Kiedy czujemy się samotni, opuszczeni, i zagrożeni – bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!
 • W niebezpieczeństwach ulegania nałogom i grzechom – bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!
 • Abyś umocniła nas w wierze, dawała nam moc odnowy życia w duchu Bożych przykazań i Ewangelii Chrystusowej – prosimy Cię, Matko nasza Jasnogórska!
 • Abyś nadal królowała w naszym życiu osobistym, rodzinnym i narodowym – prosimy Cię, Matko nasza Jasnogórska!
 • Abyś wyjednała nam u Syna Twojego łaskę, o którą Cię w tej nowennie szczególnie błagamy – prośmy Cię, Matko nasza Jasnogórska!
Po tych wezwaniach należy odmówić Akt oddania się Matce Bożej, dziesiątek Różańca, albo 3 razy Zdrowaś Maryjo, a następnie zaśpiewać Apel Jasnogórski.

1 Comment

 1. Pingback: Jasnogórski Modlitewnik » Jasnogórskie Centrum Modlitwy Zawierzenia

Log In or Create an account