email: dar-modlitwy@jasnagora.pl | tel. 34 37 77 427

Historia Parafialnych Ksiąg Oddania Matce Bożej

Parafialne Księgi Oddania Matce Bożej znajdują swoje źródło w Wielkiej Nowennie przygotowującej Polskę do 1000-lecia chrztu oraz w Akcie oddania Polski Maryi. Dzięki temu wydarzeniu każdy z nas należy, jako dziecko do Maryi.

 

Księgi Świętego Niewolnictwa

N11A4098Podczas dziewięciu lat trwania Wielkiej Nowenny, przygotowującej Naród do obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski, różne grupy oddawały się w niewolę Matce Bożej. Ostatni rok Wielkiej Nowenny, 1965, poświęcony był czci Matki Najświętszej i przebiegał pod hasłem: „Weź w opiekę Naród cały”. Wówczas każda polska parafia oddawała się Matce Najświętszej w niewolę. Delegacje przywoziły swoje Księgi z wpisami wiernych do jasnogórskiego sanktuarium. Owocem tego dzieła jest ponad 10 tysięcy Ksiąg parafialnych, zgromadzonych w Jasnogórskim Centrum Modlitwy Zawierzenia. Najistotniejszą ideą Ksiąg jest oddanie parafii, rodziny i każdego z osobna Matce Bożej, aby uczynić bezpiecznym skarb wiary, który został nam dany w sakramencie chrztu. Typowa Parafialna Księga Oddania Matce Bożej zawiera historię powstania parafii, tekst Aktu oddania parafii w macierzyńską niewolę Matki Kościoła, zobowiązania moralne podjęte przez parafię, oddanie rodzin i oddanie indywidualne. Każda parafia, po złożeniu Księgi, wracała z kopią obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, który wędrował po rodzinach.

Milenijny Akt oddania

W tysiączną rocznicę Chrztu Polski (Sacrum Poloniae Millennium) naród nasz został oddany Maryi Jasnogórskiej. Akt oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi Matki Kościoła za wolność Kościoła Chrystusowego został złożony na Jasnej Górze 3 maja 1966 r. Biskupi polscy wraz z Prymasem Polski, kardynałem Stefanem Wyszyńskim, w duchu odpowiedzialności za cały Kościół Chrystusowy w świecie, pragnęli ubezpieczyć wiarę narodu w macierzyńskich ramionach Matki Kościoła i stać się pomocą dla całej Rodziny ludzkiej.

Papież Paweł VI wyraził aprobatę dokonanego Aktu oddania Polski i przesłał błogosławieństwo w specjalnym Breve skierowanym do Prymasa Polski i Episkopatu polskiego. W papieskim dokumencie czytamy: „Zaprawdę, nie mogliście wspanialej uczcić tysiącznej rocznicy owego dnia, kiedy to Polska przyjęła skarby religii chrześcijańskiej i poddała się pod najsłodsze jarzmo Chrystusa i Jego Matki”. Duplikat Aktu oddania Polski Papież kazał umieścić przy grobie św. Piotra w Bazylice Watykańskiej na znak ściślejszej, nierozerwalnej łączności Polski z Kościołem Chrystusowym i Stolicą Piotrową. Breve Ojca Świętego wraz z milenijnym Aktem oddania Polski znajduje się na ołtarzu Matki Bożej Jasnogórskiej.

Kardynał Karol Wojtyła 3 maja 1978 r. – niedługo przed wyborem na Stolicę Piotrową – jakby w testamencie zostawił nam słowa: „Jeszcze raz rozważ i nie tylko rozważ – odnajdź w tym swoje miejsce. Bo jest w tym Akcie oddania miejsce dla każdego, miejsce, które musisz wypełnić twoim życiem. Jesteś biskupem – życiem biskupim, jesteś kapłanem – życiem kapłańskim, jesteś ojcem rodziny – życiem rodzicielskim, jesteś matką rodziny… Znajdź swoje miejsce! (…) Akt Milenijny nie jest aktem przeszłościowym, jest skierowany ku przyszłości. Jest jakimś wielkim zarysem wychowania całego narodu, każdego i wszystkich, bo rodzi się z tajemnicy Odkupienia, a Odkupienie jest Odkupieniem każdego i wszystkich. Jest to więc ten Akt, w którym każdy musi odnaleźć swoje miejsce.”

Log In or Create an account