email: dar-modlitwy@jasnagora.pl | tel. 34 37 77 427

Akt Oddania Parafii w Macierzyńską Niewolę Matce Kościoła

Odtąd Matko nasza, uważaj nas, naszą Parafię i wszystko, co posiadamy, za własność Twoją, oddaną w więzy Twej słodkiej macierzyńskiej niewoli. Pozostawiamy Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania nami i naszą Parafią, według Twego upodobania dla dobra Kościoła Świętego, ku większej chwale Boga w czasie i w wieczności. Pragniemy aktem tym „zabezpieczyć” w Twych macierzyńskich dłoniach wiarę naszą i chrześcijańskie obyczaje naród.

Akt oddania parafii

W 1965 r. – na drodze Wielkiej Nowenny przed tysięczną rocznicą Chrztu Polski – wszytskie polskie parafie oddawały się Matce Najświętszej. Czynili to duszpasterze, rodziny i wierni indywidualni. Swoje oddanie poświadczali wpisem do Parafialnych Ksiąg Oddania Matce Bożej. Każda parafia modliła się takimi oto słowami:

Tekst Aktu oddania parafii z 1965 r.

Bogurodzico Dziewico, Matko Kościoła Chrystusowego i Matko nasza!

My Kapłani i Lud Boży, stajemy dziś przed Tobą, przejęci głęboka troską o Kościół Chrystusowy na całym świecie, a zwłaszcza w Ojczyźnie naszej, na progu nowego Tysiąclecia Wiary i życie Boże w naszych Parafiach i Rodzinach, o nasza wierność Bogu, Krzyżowi i Ewangelii Chrystusowej, pragniemy szczególnym aktem oddać się Tobie całkowicie na własność, to znaczy w macierzyńską niewolę i w Twoje dłonie złożyć wszystko, co mamy najdroższego.

Przed wiekami Sam Ojciec Niebieski ukazał Ciebie Pierwszym Rodzicom jako promień nadziei, Tobie oddał Syna swego Jednorodzonego, który narodził się z Ciebie, aby nas zbawić. A Syn Twój, Najlepsza Matko Boga, Tobie oddał na Krzyżu wszystko, co miał na ziemi najdroższego: dzieci swoje w osobie umiłowanego ucznia Jana i cały Kościół zrodzony z Jego przebitego boku.

Takimi przykładami uświęceni stajemy dziś przed Tobą. Oddajemy się Tobie w niewolę z ciałem i duszą, umysłem, wolą, sercem. Chcemy odtąd wszystko czynić z Tobą, w Tobie i przez Ciebie, ufni, że Ty Sama oddasz nas Twojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowemu, który wyzwoli nas pełnią wolności dzieci Bożych.
Troskliwa Matko Najświętsza!

W Twoją macierzyńską niewolę oddajemy wszystkie rodziny naszej parafii, aby przez Ciebie odrodziły się w Bogu i żyły na wzór Rodziny Nazaretańskiej. Będziemy umacniać w nich królowanie Twego Syna, bronić czci Imienia Bożego, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i tradycji ojczystych.

Królowo Polski! Zwycięska Pani Jasnogórska!
Oddajemy Ci szczególnym aktem młodzież naszej parafii, aby pozostała wierna Tobie i Twojemu Synowi przeniosła nienaruszony skarb wiary w drugie(trzecie) Tysiąclecie Polski Katolickiej. Matko Kościoła Chrystusowego i Matko Nasza, którą Ojciec Święty Paweł VI, na prośbę biskupów polskich ogłosił Matką Kościoła! Oddajemy Tobie w Twą macierzyńską niewolę za wolność Kościoła Powszechnego i Kościoła w Ojczyźnie naszej, w bramach nowego Tysiąclecia, naszą umiłowaną Parafię z jej świątynią, kaplicami, naszymi pasterzami i całym ludem wiernym. Oddajemy Ci kapłanów, którzy tu pracują, wszystkich, którzy tu żyją, krzepią się modlitwą i sakramentami świętymi. Wspieraj nas na drodze do Ojca Niebieskiego i pomagaj do wypełnienia obowiązków zgodnie z nakazami prawa Bożego i łaski stanu.

Odtąd Matko nasza, uważaj nas, naszą Parafię i wszystko, co posiadamy, za własność Twoją, oddaną w więzy Twej słodkiej macierzyńskiej niewoli. Pozostawiamy Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania nami i naszą Parafią, według Twego upodobania dla dobra Kościoła Świętego, ku większej chwale Boga w czasie i w wieczności. Pragniemy aktem tym „zabezpieczyć” w Twych macierzyńskich dłoniach wiarę naszą i chrześcijańskie obyczaje narodu, wypraszając równocześnie wolność Kościoła w Ojczyźnie naszej na całym świecie. Opiekuj się nami, rządź i prowadź do Syna Twego, który nas oddaje Ojcu Niebieskiemu. Zachowaj nas w wierności Krzyżowi  Chrystusowemu, Ewangelii, Kościołowi, Ojcu Świętem i naszym pasterzom. Pragniemy czuć się bezpiecznie w Twych macierzyńskich dłoniach. Wierzymy, że kiedyś Ty Sama, na progu nowego życia pokażesz nas Synowi Twojemu jako umiłowaną własność Twoją. Amen.

 

Log In or Create an account